Clicks22
tr.news

Francis: Pius X., Pius XI. ve II. Ioannes Paulus Kabul Etse De Kutsal Meryem "Eş-Kurtarıcı Değildi"

Francis 12 Aralık'taki vaazında Guadalupeli Meryem hakkında, "Kutsal Meryem kendini eş-kurtarıcı olarak değil, öğrenci olarak tanımıştı" dedi. Oysa Bakire Meryem kendisini hiçbir zaman "öğrenci" olarak tanıtmadı.

Yeni Meryem unvanlarının ve dogmalarının "aptallık" olduğunu söyledi. Francis'den önce var olan kilise, yüzlerce Meryem adı (Meryem ayini) tanıtmış ve dört Meryem dogması (Tanrı'nın Annesi, Bekâret, Masum Gebelik, Göğe Kabul) ilan etmişti.

Eş-Kurtarıcı şeklinde beşinci Meryem dogması ilan etme girişimleri 20. yüzyıl boyunca güçlüydü, ancak XII. Pius, bu unvan 15. yüzyıldan beri kullanılmakta ve tartışılmakta olsa da veto etmişti.

X. Pius, resmi bir Kilise belgesinin bir bölümünde bir dua ile bu unvandan bahsetmişti (AAS [6] 1914, 108). Bu unvan aynı zamanda Pius XI. ve II. Ioannes Paulus tarafından da kullanılmıştır.

#newsOkskxiyscy