Krátka modlitba za kňazov

Už dlhší čas vnímam potrebu modliť sa za kňazov. Nielen kvôli nedostatku nových kňazských povolaní, ale aj kvôli tým, ktorí nám verne slúžia dlhé roky, mnohokrát úplne bez povšimnutia. Pridajte …More
Už dlhší čas vnímam potrebu modliť sa za kňazov. Nielen kvôli nedostatku nových kňazských povolaní, ale aj kvôli tým, ktorí nám verne slúžia dlhé roky, mnohokrát úplne bez povšimnutia.
Pridajte sa preto tentokrát ku mne a miesto kritiky (z ktorej som aj ja vinná…) sa dnes za tých svojich kňazov radšej pomodlite. A potom sledujte, čo sa bude diať :)
Otče,
chcem Ťa dnes prosiť za našich duchovných pastierov. Sú veľvyslancami neba na zemi a sprostredkúvajú nám chlieb života, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.
Vezmi ich pod svoj ochranný plášť a naplň všetky ich potreby. Buď ich nevyčerpateľným zdrojom živej vody, ktorú dnešný svet tak potrebuje.
Požehnaj ich pevným zdravím, aby mohli slúžiť všade, kam ich posielaš. Uchráň ich pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a chorobami.
Daruj im svoju silu, aby nás vytrvalo viedli s láskou, trpezlivosťou a ochotou. Potrebujeme ich každý deň, Pane, a preto ich neustále osviežuj svojou prítomnosťou.
Sprav ich svätými a zrelými Božími mužmi. Posilňuj ich v …More
KláraMarie
Díky, připojila jsem se. Obzvlášť je třeba prosit za to, aby se nenechali oklamat falešnou modernistickou naukou, která bohužel bude přicházet a už přichází z ústředí infiltrovaného církevním zednářstvím :´(
Při každé mši svaté prosím při Nejsvětější Oběti, aby ji Pán Bůh ráčil přijmout i jako oběť prosebnou za ochranu toho kněze, který Ji pozdvihuje. Za to, aby nebyl oklamán a odvážně …More
Díky, připojila jsem se. Obzvlášť je třeba prosit za to, aby se nenechali oklamat falešnou modernistickou naukou, která bohužel bude přicházet a už přichází z ústředí infiltrovaného církevním zednářstvím :´(
Při každé mši svaté prosím při Nejsvětější Oběti, aby ji Pán Bůh ráčil přijmout i jako oběť prosebnou za ochranu toho kněze, který Ji pozdvihuje. Za to, aby nebyl oklamán a odvážně kráčel podle evangelií za Pánem Ježíšem bez ohledu na důsledky! Připojte se prosím. Nebude to jednorázová záležitost.
Marieta Ria
Áno, kňazi potrebujú naše modlitby, lebo oni sú najviac pokúšaní v dnešnej dobe. Treba prosiť za ich silu obstáť v skúškach a zostať vernými Kristovmu Evanjeliu. Treba sa za nich modliť, lebo ich veľmi potrebujeme - ako povedala vyššie M. Bednáriková - Dievča s knihou - Sú veľvyslancami neba na zemi a sprostredkúvajú nám chlieb života, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.
Sú pod ochranou P. …More
Áno, kňazi potrebujú naše modlitby, lebo oni sú najviac pokúšaní v dnešnej dobe. Treba prosiť za ich silu obstáť v skúškach a zostať vernými Kristovmu Evanjeliu. Treba sa za nich modliť, lebo ich veľmi potrebujeme - ako povedala vyššie M. Bednáriková - Dievča s knihou - Sú veľvyslancami neba na zemi a sprostredkúvajú nám chlieb života, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.
Sú pod ochranou P. Márie, sú jej obľúbenci...