Bratia a sestry
41.7K
Bratia a sestry
u globalistov je známe, že si veľmi dobre potrpia na čísla, dátumy a symboliku, asi tak ako u slobodomurárov či iluminátov a podobných šarlatánov..