Joske
Když osobní troll všech uživatelů Glorie opíše něco z Písma svatého, tak to ještě neznamená, že se vzdal služby vládci tohoto světa. Vždyť i sám Satan, když pokoušel Ježíše, Písmo citoval.
Proto apoštol Jan píše: 18Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. 19Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, 20i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť …More
Když osobní troll všech uživatelů Glorie opíše něco z Písma svatého, tak to ještě neznamená, že se vzdal služby vládci tohoto světa. Vždyť i sám Satan, když pokoušel Ježíše, Písmo citoval.
Proto apoštol Jan píše: 18Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. 19Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, 20i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. 21Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu 22a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. 23A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. 24Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. 1J 3:18-24

Kallistratos 1 Korintským 2,9

Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'❤️

MILUJME KRISTA. Jen o to jde. Viz.text níže malý návod, jak je to také možné.

Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
Matouš 25,31-46
Segal
Kalisráte, klidně se pochval. 😀😁😂🤣😃😄😅😆💩
Segal
Aby netrpěl, když ucítil smrad pekla. 👿👹👺💀☠️👻👽👾💩
jožinko božinko
Za ty prasárny co nachystal na lidské duše mu pomůže jenom veřejná lítost a zřeknutí se okultních sil.
apredsasatoci
To je pravda. Ale tiež je pravda, že máme BDIET!!!