Clicks21
tr.news

Eşcinsel Sever Kardinal "Kahramanı" II. Ioannes Paulus'u Yere Göğe Sığdıramadı

Mumbai Kardinali Oswald Gracias, II. Ioannes Paulus'un yüzüncü doğum günü vesilesiyle düzenlediği vaazında, "Onun sevgisiyle büyüdüm; azametinden dolayı hep benim kahramanımdı" dedi. (AsiaNews.it, 18 Mayıs).

Gracias, II. Ioannes Paulus'u, genellikle Francis'e uygulanan abartılı niteliklerle süslemeye çalıştı: "merhamet dolu", "en yoksulların ve ötekileştirilenlerin sevgisiyle dolu."

Son olayların ışığında, II. Ioannes Paulus'un "bu pandemide bize özel bir mesajı" var, diye vurguladı Gracias, çünkü "tüm dünya kargaşa içinde, ekonomik durum, sosyal durum, siyasi durum ama Papa'nın büyük inancı var (sözde!)."

Gracias, Francis'in Kardinaller Konsili üyesidir. Bu muhtemelen kendisine verilmiş bir ödüldür, çünkü Gracias, Francis'in kardinaller meclisindeki ilk destekçileri arasındaydı. Gracias rahip bekâretini ortadan kaldırmak istiyor. Ekim 2015'te, Kilisenin eşcinsel zina yapan insanlara da "ihtiyacının olduğunu" iddia etmişti.

Resim: Oswald Gracias, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsHleldeofqq