Clicks14
vi.news

Biểu tượng: Nhà Thờ Quái Vật Thô Mộc ở Dublin bị phá bỏ (Video)

Một trong những nhà thờ lớn nhất của Ireland, Nhà thờ Truyền tin 3.500 chỗ ở Dublin, Finglas West, đã bị phá bỏ, ItsMyIreland đưa tin trên Youtube.com (Ngày 25 tháng 10, Video bên dưới).

Kế hoạch phá bỏ tòa nhà đã được công bố cách đây 3 năm do lượng người tham quan giảm, kết cấu xuống cấp và những lo ngại về an toàn. Đức Tổng Giám mục John Charles McQuaid (+1973) đã cho xây dựng nhà thờ theo phong cách thô mộc vào năm 1962. Nó được mở cửa vào năm 1967.

Số người tham dự thánh lễ ở Ireland đã giảm từ 91% số người tham dự thánh lễ hàng tuần vào năm 1972 xuống còn 2% hiện nay ở các vùng của Dublin. Nhà thờ sẽ được thay thế bằng một kết cấu nhỏ hơn chỉ cho hơn 300 người. Rất ít hy vọng là nhà thờ mới sẽ đẹp hơn trước.

#newsPguihnemiy

03:14