25.6.2020 Posolstvo Matky posledných čias: "... vírus nezmyzol, používajte olej dobrého Samaritána"

"Tiež časť vesmíru je ovplyvnená neobvyklým pohybom nebeského telesa velkých rozmerov, ktoré na svojej ceste priťahuje všetko a mení normálny pohyb niektorých planét, i samotnú Zem, preto sa zväč…
dyk
Pokiaľ chcete vedieť čo nás čaká, tak si prečítajte Prvú a druhú knihu Machabejcov. Diabol sa opakuje a tak ten scénar už prebieha a bude podľa toho prebiehať aj naďalej...