Clicks2.2K

1) Trump zabrání teď vládnout Antikristu, ale 2) USA shoří jadernou válkou dle proroctví sv. Hildegardy a sv. Aristoklije

Až USA (dnešní Babylon i Sodoma) shoří, 3) svět ovládnou armády komunistů z Ruska a z Číny. 4) Poté čínští komunisti ukradnou přes polovinu Ruska (Sibiř). 5) Poté ruští komunisti proto přestanou být komunističtí a v Rusku se ujme moci křesťanský svatý car mnich.
(Body 1) až 2) dle proroctví sv. Hildegardy a sv. Aristoklije

(sv. Hildegarda)
3) až 5) dle řady mně známých katolických a pravoslavných proroctví, která jsem v minulých letech zveřejňoval na Gloria.tv)
Toto rexcz.blogspot.com/…0/06/soud-narodu-iii-2020.html proroctví sv. Hildegardy z 5. epochy šedého vlka „poctivý člověk spravedlnosti“ je pravděpodobně o Trumpovi, ale je tam i o mučednictví, čehož si pisatel nepovšiml: "A tehdy budou děti světla lisovány ve vinném lisu mučednictví" To vítězství nebude tak superoptimistické jako dle: tadesco.org/…-ktere-prinesou-zasadni-zmeny/ V jiném proroctví sv. Hildegardy (dávno zveřejněném v týdeníku Světlo) je, že "stát z mnoha národností mezi 2 moři" (tj. USA) shoří. Proto předpokládám, že dle proroctví sv. Aristoklije USA (skrze činy Trumpa) napřed bude krmit celý svět (pravdou proti globalistickým lžím) a pak zaniknou. Rozumím-li tomu správně, tak i dle sv. Hildegardy se teď Antikristu NEpovede nástup světovlády. Viz: rexcz.blogspot.com/…0/06/soud-narodu-iii-2020.html ....se dostáváme do epochy šedého vlka, kde prohnané lži páté revoluce neboli magie vedoucí k satanismu klamou tolik lidí. V této době však povstane síla dobra vedená „nevinným“, vůdcem s prorockým posláním (viz i proroctví Toma Zimmera z r.1983 od 13.minuty Trump vede Ameriku zpět k Bohu, katolické proroctví z r. 1983 ), který zázračným způsobem přemůže zlé. Toto tedy bude počátek vítězství Naší Paní (Neposkvrněné Bohorodičky), kdy „Církev ve své spravedlnosti bude zářit až do doby Antikrista“. ....epocha „je jako šedý vlk. Protože tyto časy budou mít lidi, kteří se drancují navzájem, okrádají mocné a šťastné. A v těchto střetech se neprojeví ani jako černí, ani jako bílí, ale jako šedí ve své prohnanosti. A rozdělí a přemůžou vládce oněch říší. A pak přijde doba, kdy budou mnozí chycení do pastí, a omyl omylů vzejde z pekla k nebi. A tehdy budou děti světla lisovány ve vinném lisu mučednictví a nezapřou Syna Božího, ale odmítnou syna záhuby, který se bude pokoušet prosadit svou vůli pomocí ďábelského umění.“ (5) Pět vrcholů a pět lan Proroctví pak nabývá na zajímavosti. Z jícnu každé z prvních čtyř šelem se napíná černé lano k jednomu z vrcholů hory, což symbolizuje moc tělesné touhy. Z jícnu vlka, který reprezentuje poslední období, však jde lano, které je černobílé. Protože v té době budou existovat mnozí, kteří jsou velmi zlí, ale také z tohoto směru přijdou ti, „kteří jsou bílí díky spravedlnosti“. Five beasts represent five epochs Pět šelem reprezentuje pět epoch A ti druzí zmínění budou „vzdorovat synu záhuby prostřednictvím vroucích divů“, zvláště pak „poctivý člověk spravedlnosti“. Sv. Hildegarda předpovídá „nevinného“, který „bude rozohněný jako horké uhlí proti tomu, který ve svých činech klame“. Tento prorocký vůdce bude „v očích Božích povznesen jako jasná jiskra a jasné světlo a planoucí pochodeň. A tak, když v sobě nese nejsilnější a nejčistší díla, obléká je jako silný náprsník a ostrý meč, odhání neřest a přináší ctnost.“ (6) Po této 5. epoše, která skončí vítězstvím spravedlivých vedených nevinným, nastane nové období, kdy „Církev ve své spravedlnosti bude zářit až do doby Antikrista.“ÚRYVEK je z: rexcz.blogspot.com/…0/06/soud-narodu-iii-2020.html
Život sv. Hildegardy: lumendelumine.cz/…ivni-zivot-podle-sv-hildegardy a lumendelumine.cz/…las-svate-hildegardy-z-bingenu Její další proroctví o Antikristu: lumendelumine.cz/…ge=poceti-a-zrozeni-antikrista a lumendelumine.cz/index.php?page=antikrist-2-2 a lumendelumine.cz/index.php?page=antikrist-3
Rosllynn
To není nic mírného, remdesvir se nedává při mírných příznacích, Je podezření, že Deep State chce Trumpa otrávit, Máme se za něho modlit. A uvidíme. I pokud by se Deep State podařilo Trumpa otrávit, nelze propadat zoufalství. Bůh má dost moci ochránit nás před zlem, které by se rouzpoutalo, pokud by Trump zemřel. Nic jiného nám nezbývá než se přimknut k Bohu, poslouchat Ho, důvěřovat Mu, …More
To není nic mírného, remdesvir se nedává při mírných příznacích, Je podezření, že Deep State chce Trumpa otrávit, Máme se za něho modlit. A uvidíme. I pokud by se Deep State podařilo Trumpa otrávit, nelze propadat zoufalství. Bůh má dost moci ochránit nás před zlem, které by se rouzpoutalo, pokud by Trump zemřel. Nic jiného nám nezbývá než se přimknut k Bohu, poslouchat Ho, důvěřovat Mu, spolehnout se na Něho.
Dana22
Oplatí sa čítať staršie články.

magnificat.sk/…zhak-kaduri-mesiasom-je-jezis/

Rabín Yitzhak Kaduri: Mesiášom je Ježiš
Publikované dňa 15 Január 2013.

Krátko predtým, než zomrel jeden z najprominentnejších izraelských rabínov Yitzhak Kaduri, napísal drobnú poznámku s menom Mesiáša, ktorá mala byť zapečatená až doteraz.
Keď materiál Zjavenie Mesiáša otvorili, objavilo sa to, čo mnohí vedia storo…
More
Oplatí sa čítať staršie články.

magnificat.sk/…zhak-kaduri-mesiasom-je-jezis/

Rabín Yitzhak Kaduri: Mesiášom je Ježiš
Publikované dňa 15 Január 2013.

Krátko predtým, než zomrel jeden z najprominentnejších izraelských rabínov Yitzhak Kaduri, napísal drobnú poznámku s menom Mesiáša, ktorá mala byť zapečatená až doteraz.
Keď materiál Zjavenie Mesiáša otvorili, objavilo sa to, čo mnohí vedia storočia:
Jehošua alebo Ješua je Mesiáš.

Yeshua Ha’Mashiach Ministries – A Messianic Ministry serving the Metro Atlanta area
Phone 678 639-3377, email: information@yhmm.org

Evangelism, Discipleship & Teaching Scripture in it’s Jewish Context

Praised are You, ADONAI our G-d, King of the universe, Who gives the Torah of truth and the Good News of Salvation to His people Isra’el and to all peoples through His son Yeshua the Messiah, our L-rd.

Want to help Restore the Hebrew Root?

All donations are Tax deductible

Rabbi Kaduri Reveals Name of the Messiah
Rabbi Reveals Name of the Messiah
Shortly before he died, one of Israel’s most prominent rabbis wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed until now. When the note was opened, it revealed what many have known for centuries: Yehoshua, or Yeshua (Jesus), is the Messiah.
Rabín identifikuje Mesiáša
Krátko predtým než zomrel jeden z najprominentnejších izraelských rabínov Yitzhak Kaduri, napísal drobnú poznámku s menom Mesiáša, ktorá mala byť zapečatená až doteraz. Keď materiál otvorili, objavilo sa to, čo mnohí vedia storočia: Jehošua alebo Ješua je Mesiáš.
S biblickým menom Ježiša rabín a kabalisti popisujú Mesiáša s použitím šiestich slov s tým, že začiatočné písmená tvoria meno Mesiáša. Tajná poznámka hovorí: „Čo sa týka skratiek písmen mena Mesiáša, pozdvihne ľudí a dokáže, že jeho slovo a zákon sú platné. Toto podpisujem v mesiaci milosti“. Yitzhak Kaduri
Hebrejská veta so skrytým menom Mesiáša znie: : Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim
Iniciálky hláskovania hebrejského mena Ježiš sú Jehošuva. Jehošuva a Ješua sú totožné mená, odvodené z toho istého hebrejského koreňa slova „spása“, ako je zdokumentované v Zacahriášovi 6:11 a Ezra 3:2. ¬Ten istý kňaz píše v Ezra “Ješua, syn Jozadakov“, kým v Zachariášovi „Jehošuva Jehozadakov“. Kňaz pridáva svätú skratku Božieho na „ho“.
Čo sa týka indikovania mena Mesiáša , je pochopiteľné, prečo bolo jeho posledným želaním, aby sa čakalo s odhalením rok po jeho smrti. Keď sa v Kaduriho posolstve objavilo meno Jehošuva, ultra ortodoxní židia z jeho ješivy Nahalat Yitzhak v Jeruzaleme tvrdili, že ich majster nezanechal presné riešenie na dekódovanie Mesiášovho mena. Izraeslké médiá toto odhalenie nepokryli dostatočne. Iba stránky News First Class (Nfc) and Kaduri.net spomenuli tento fakt, trvajúc na jeho autentickosti. Denník Ma’ariv ran príbeh popísal, avšak označil ho za falzifikát. Židovskí čitatelia to prijali so zmiešanými pocitmi a na fórach sa pýtali: “Znamená to teda, že rabi Kaduri bol kresťan?“
Israel Today hovoril s dvoma Kaduriho nasledovníkmi v Jeruzaleme, ktorí pripustili, že poznámka je autentická, ale mätúca. „Nemáme šajnu ako rabi prišiel k tomuto menu Mesiáša.“ Ostatní úplne zamietli možnosť autenticity. Kaduriho syn uviedol, že v čase keď mala byť poznámka napísaná (september 2005) fyzické možnosti jeho otca neumožňovali písanie.
Kaduriho portrét Mesiáša
Kaduri zomrel vo veku 108 rokov a niekoľko mesiacov pred smrťou prekvapil svojich nasledovníkov tvrdením, že stretol Mesiáša. Vo svojej synagóge na Yom Kippur odovzdal posolstvo s učením ako rozpoznať Mesiáša. Ten sa takisto má objaviť v Izraeli po smrti Ariela Sharona .
Iní rabíni predpovedali to isté, vrátane rabína Haim Cohena, kabalistu Nir Ben Artziho a manželky rabína Haim Kneiveskzy.Kaduriho vnuk Yosef Kaduri uviedol že jeho starý otec hovoril počas svojich posledných dní mnohokrát o príchode Mesiáša a spáse skrze neho.
Kaduriho duchovný portrét Mesiáša – pripomínajúci ten z Nového zákona- bol publikovaný na Kaduri.net and Nfc:
“Pre mnohých dobrých ľudí v spoločností je ťažké pochopiť osobu Mesiáša. Vodcovstvo a príkaz Mesiáša z tela a krvi je ťažké prijať pre mnohé národy. Ako Mesiáš nebude zastávať žiaden úrad a používať médiá na komunikáciu. Jeho vláda bude čistá a bez osobnej a politickej túžby. Počas jeho vlády bude vládnuť len spravodlivosť a pravda.“
“Uveria všetci hneď v Mesiáša? Nie, na začiatku mu niektorí z nás uveria a niektorí nie. Pre nenábožných ľudí bude jednoduchšie nasledovať ho ako pre ortodoxných.“
“Zjavnie Mesiáša bude vyplnené v dvoch dejstvách: za prvé aktívne potvrdí svoju pozíciu Mesiáša bez toho, aby dal poznať seba ako Mesiáša. Potom sa odhalí židom, nie nutne učencom tóry. Môžu to byť jednoduchí ľudia. Len potom sa zjaví národu. Ľudia sa budú čudovať: Čo? To je Mesiáš? Mnohé poznajú to meno, ale neuveria, že je Mesiáš. ”

Zbohom Tsadikovi
Rabbi Yitzhak Kaduri
bol známy fotogenickou pamäťou a vedel naspamäť Bibliu, Talmud a ostatné židovské písomnosti. Poznal židovských mudrcov a rabínov žijúcich vo Svätej zemi a udržiaval vieru živú predtým, než vnikol štát Izrael. Nebol v úcte len pre svoj vek. Bol charizmatický a múdry a šéf rabínov na neho hľadel ako na Tsadika, muža pravdy alebo svätého. Dával rady a žehnal každému, kto o to požiadal. Tisíce ho navštevovali kvôli rade alebo uzdraveniu. Jeho nasledovníci hovoria o zázrakoch a splnených predpovediach katastrof. Pohrebu sa zúčastnilo viac ako 200 000 ľudí.
“Keď príde Mesiáš, zachráni Jeruzalem pred cudzími náboženstvami, ktoré chcú vládnuť mestu. Nebudú úspešné, pretože bojujú proti sebe.“, povedal Kaduri.
Rabínovi nasledovníci reagujú
David Kaduri
, 80 ročný syn Yitzhaka Kaduri odmietol tvrdenie, že jeho otec zanechal poznámku s menom Ješua.
Keď sme rabínovi Kadurimu povedali, že oficiálny web jeho otca spomenul Mesiáša, zostal šokovaný „Oh nie, to je blasfémia… Ľudia by mohli to pochopiť tak, že môj otec poukazuje na kresťansého Mesiáša.“
Israel Today získal prístup k rabínovmu rukopisu, určenému výlučne pre študentov. Najvýraznejšie boli symboly podobné krížom, namaľované Kadurim cez celé strany. V židovskej tradícii nikto nepoužíva kríže. V podstate aj znamienko plus je neprístojné. Ale boli tu a napísané rabínovou vlastnou rukou. Keď sme sa na symboly spýtali, rabín David Kaduri povedal, že ide o „znaky anjelov“. Dodal, že jeho otec stretol Mesiáša v snoch.
Ortodoní židia okolo Nahalat Yitzhak Yeshiva pre Israel Today uviedli, že príbeh o tajnej poznámke rabína Kaduriho nemal nikdy vyjsť na svet
yeshuahamashiach.org/Kaduri_names_Messiah.htm
Libor Halik
Za Trumpa a jeho manželku je potřeba se modlit. On je v nemocnici s mírným průběhem Covidu 19, ale současně bere lék remdesivir - což je asi dost nedobrý lék, propagovaný farmaceutickou mafií. Aby ho předčasně neotrávili, nezabili !!! Já se za něj a jeho ženu při mši sv. modlím.
Dana22
Áno,Amerika potrebuje naše modlitby!

returntoorder.org/…-black-mass-at-official-venue/
Dana22
Dana22
maria.sk/mariine-vitazstva

"Ruženec je mocnejší než atómová bomba"

“Modlitba je mocnejšia než atómová bomba“ - páter Hubert Schiffer, ten, čo prežil Hirošimu.
V auguste 2015 ubehlo 70 rokov od zhodenia atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Vtedy definitívne skončila aj Druhá svetová vojna. Možno ste už počuli zázračný príbeh o pátrovi Hubertovi Schifferovi a troch …More
maria.sk/mariine-vitazstva

"Ruženec je mocnejší než atómová bomba"

“Modlitba je mocnejšia než atómová bomba“ - páter Hubert Schiffer, ten, čo prežil Hirošimu.
V auguste 2015 ubehlo 70 rokov od zhodenia atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Vtedy definitívne skončila aj Druhá svetová vojna. Možno ste už počuli zázračný príbeh o pátrovi Hubertovi Schifferovi a troch ďalších jezuitských kňazoch – misionároch, ktorí prežili atómový útok.

lifenews.sk/…-je-mocnejsi-nez-atomova-bomba

verim.sk/…eho-ruzenca-bitka-pri-lepante/
Libor Halik
Presne tak prežijú iba jednotlivci z milionov v USA, keď budú mať takú vieru a lásku ako tí 4 jezuitskí kňazi v Hirošime a ako 3 mládenci v peci ohnivej v Babylone v Starom zákone.
Libor Halik
27. septembra 2020 Trump nominoval Coneyovú Barrettovú na Najvyšší súd. Vypočuť Barrettovú v Senáte by mali 12. októbra. Barrettová, praktizujúca katolíčka a profesorka práva, bola za sudkyňu vymenovaná prvýkrát v roku 2017. Je hlboko konzervatívna a pokladajú ju za nepriateľku práva na interrupciu – čo je pre mnohých republikánov kľúčová vec. - hlavnespravy.sk/…ettovu-na-najvyssi-sud/2304590More
27. septembra 2020 Trump nominoval Coneyovú Barrettovú na Najvyšší súd. Vypočuť Barrettovú v Senáte by mali 12. októbra. Barrettová, praktizujúca katolíčka a profesorka práva, bola za sudkyňu vymenovaná prvýkrát v roku 2017. Je hlboko konzervatívna a pokladajú ju za nepriateľku práva na interrupciu – čo je pre mnohých republikánov kľúčová vec. - hlavnespravy.sk/…ettovu-na-najvyssi-sud/2304590 Pro @Svätý Malachiáš(prorok)
Dana22
Pán Halik,ešte by som chcela dodať k tomu,čo ste napísali,že Barrettová je matkou 7 detí.
Z toho 2 deti si adoptovala.
Svätý Malachiáš(prorok)
Dávam lajk všetko čo obsahuje okrem trumpa jemu neverím tak či tak. Aj keď Boh môže použiť aj nepriateľa na dobré účely. Tak isto neverím žiadnemu po celom svete vrátane putinovi.
Libor Halik
Papež František v pátek řekl Valnému shromáždění OSN, že svět stojí na křižovatce mezi multilateralismem a nebezpečným obrozením národovectví. Papež ve zjevné narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa. L: To není papež, ale Jidáš Bergoglio z Argentiny, falešně nazývaný František. pravdive.eu/…a-protlacuje-multilateralismus
Joske
Co bude muset Jidáš Bergoglio ještě udělat, aby každý pochopil? Bergoglio není Boží služebník, není pastýřem v Kristově církvi. Je to agent globalizačních sil, které chtějí zavést nový světový pořádek a novodobé otroctví. Novou Satanovu matrici.
Libor Halik
26. septembra 2020 Jednou z kandidátok na uvoľnený post sudkyne na Najvyššom súde USA, je Amy Coney Barrettová, ktorú chce nominovať prezident Donald Trump. Táto 48 ročná právnička sa netají svojou katolíckou vierou a mohla by v budúcnosti výrazne ovplyvniť výroky Najvyššieho súdu, vrátane zmeny výkladu zákonov a ústavy vo vzťahu k umelým potratom. Je matkou siedmich detí. christianitas.sk/……More
26. septembra 2020 Jednou z kandidátok na uvoľnený post sudkyne na Najvyššom súde USA, je Amy Coney Barrettová, ktorú chce nominovať prezident Donald Trump. Táto 48 ročná právnička sa netají svojou katolíckou vierou a mohla by v budúcnosti výrazne ovplyvniť výroky Najvyššieho súdu, vrátane zmeny výkladu zákonov a ústavy vo vzťahu k umelým potratom. Je matkou siedmich detí. christianitas.sk/…eho-sudu-je-veriaca-katolicka/
palo774