Clicks by countries

 1. Egypt

  9

 2. Lebanon

  6

 3. Morocco

  4

 4. United States

  4

 5. Syria

  3

 6. Yemen

  2

 7. Italy

  2

 8. Algeria

  2

 9. Armenia

  1

 10. Saudi Arabia

  1

 11. Canada

  1

 12. Australia

  1

 13. Tunisia

  1