Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks3.7K

Sv. Pāvila rekolekciju mājas iesvētīšana

arnisa
26. janvārī Kurzemes bīskapijas Sv. Pāvila rekolekciju mājas iesvētīšanas un atklāšanas svinības