Clicks37
lv.news

Sūdzētājs Vigano apsūdz Francisku par "bailēm sludināt evaņģēliju"

Slēpjoties, arhibīskaps Karlo Vignanò vietnē AldoMariaValli.it (6. oktobrī) publicēja īsu tekstu Amazones sinodes atvēršanai ar virsrakstu "Nolaidīgi mācītāji un bailes sludināt evaņģēliju".

Tās datums ir norādīts kā “XXVII svētdiena pēc Vasarsvētkiem”, kurai vajadzētu būt “XXVII svētdienai parastajā laikā”.

Īsais teksts sastāv no diviem punktiem. Pirmie citāti no Svētā Gregorija Lielā mācītāja noteikuma. Tas ir ņemts no Jauno tradīciju svētnīcas grāmatas par šo svētdienu un saka garīdzniekiem nevis slēpties aiz klusuma, bet gan runāt pret vilkiem un pasaulīgajām varām, kas apdraud ganāmpulku.

Otrajā rindkopā Viganò saka, ka "katram priesterim ir rūpīgi jāpārbauda sevi, lai viņa rīcība atbilstu šī Svētā Gregorija Lielā pastorālās pārvaldes pārdabiskajai gaismai, ieskaitot kardinālus un bīskapus, un jo īpaši pāvestu Bergoglio, S.J."

#newsLuqepgogxu