Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks37
vi.news

Nghiên cứu mới: Tấm liệm của Turin cho thấy dấu hiệu của sự phục sinh

Dấu hiệu của sự phục sinh có thể nhìn thấy trên tấm vải liệm thành Turin, bác sĩ người Tây Ban Nha, Bernardo Hontanilla Calatayud viết trên tạp chí Scientia et Fides (Số 1, 2020).

Tấm vải liệm cho thấy các dấu hiệu tử vong như chảy máu sau khi chết nhưng đồng thời - và đó là khám phá của Hontanilla - những dấu hiệu của chuyển động, và sự hiện diện của các đặc điểm trên khuôn mặt không tương thích với người chết.

Ông cho rằng hình ảnh trên tấm vải liệm đã được ghi vào bởi một người sống. Nó cho thấy cơ thể đang trong quá trình thức tỉnh và không phản ánh các giai đoạn của sự đông cứng.

Hontanilla loại bỏ nguồn gốc trung cổ của tấm vải liệm, vì người tạo ra nó sẽ cần thông tin y tế, pháp y và hình ảnh mà không ai biết vào trước thế kỷ 20.

#newsQcbpykvqkm