szuirad1
2603

Św. Juan Diego 9 grudnia.

Historia kanonizowanego w 2002 roku meksykańskiego Indianina Juana Diego jest tak bogata i wciąż aktualna, że trudno pomieścić ją na przestrzeni krótkiej notatki biograficznej czy nawet artykułu. Po objawieniach maryjnych w Guadalupe 1531 roku na wiarę w prawdziwego Boga nawróciło się w ciągu kilku lat dziewięć milionów Indian (!), choć jeszcze miesiąc wcześniej, z wyjątkiem nielicznych grupek, stawiali oni nieprzezwyciężony opór działalności katolickich misjonarzy.

Kiedy wicekrólestwo Nowej Hiszpanii obiegła potwierdzona przez biskupa wieść, iż Dziewica i Matka Boża przemówiła do ubogiego Indianina, w placówkach misyjnych zaroiło się od tubylców spragnionych światła prawdziwej wiary, a misjonarze wspominają, iż chrzcili nawet po kilka tysięcy osób dziennie! Najwspanialszy jednak pozostaje fakt, iż to niebywałe rozszerzenie ziemskich granic królestwa Bożego należy przypisać nie zabiegom któregoś z dworów panujących albo nawet któremuś z wielkich świętych, ale samej Królowej Wszystkich Świętych, Niepokalanej Matce Boga.

W homilii kanonizacyjnej, wobec wielkiego tłumu Meksykan, Ojciec Święty Jan Paweł II, powtórzył słowa Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Mateusz X, 25-26), odnosząc je do postaci Juana Diego, który tak właśnie został przedstawiony w podaniach dotyczących cudownych wydarzeń z lat trzydziestych XVI wieku – jako prosty i bogobojny ojciec indiańskiej rodziny, którego Dziewica wybrała właśnie dlatego, iż w swej skromności uosabiał to, co na tym świecie najmniejsze i najmilsze Bogu.

Jego hiszpańskie imiona to Juan Diego, nazywał się zaś Cuauhtlatoatzin, co w azteckim języki nahuatl oznacza Mówiący Orzeł (ten, który mówi jak orzeł). Urodził się w miejscowości Tlayacac należącej do indiańskiego królestwa Texcoco, a był wywodzącym się z ludu chrześcijaninem i głową rodziny, choć niektórzy utrzymują, iż był potomkiem miejscowych rodów królewskich i książęcych, a jego ludowa tożsamość została rozpropagowana ze względu na swe znaczenie symboliczne i atrakcyjną, szczególnie od końca XVIII wieku poetyckość.

Najwcześniejszym źródłem przekazującym informacje o życiu Juana Diego i posłannictwie, jakie nadała mu Matka Boża, jest tekst Huei Tlamahuitzoltica napisany w języku nahuatl przez niejakiego Antonia Valeriano w drugiej połowie XVI, a w całości ogłoszony drukiem po raz pierwszy w roku 1649, z dodaniem hiszpańskiego tłumaczenia. Dzieło odnotowuje piękne słowa, jakie Niepokalana kierowała do swego pokornego sługi i opisuje perypetie związane z oficjalnym uznaniem objawień przez władze duchowną.

Otóż pewnego razu w roku 1531 Juan Diego szedł pieszo.... Św. Juan Diego
szuirad1
Św Leokadia, dziewica i męczennica 9 grudnia .:ILG:. - Czytelnia: 9 grudnia - Św. Leokadia
szuirad1
Św Piotr Fourier, prezbiter 9 grudnia .:ILG:. - Czytelnia: 9 grudnia - Św. Piotr Fourier