lv.news
23

Šneiders: Francisks seko materiālistiskajiem uzskatiem

Franciska uzbrukums romiešu misei atklāj viņa uz cilvēkiem vērstu ideoloģiju, kas galvenokārt attiecas uz tādām zemes realitātēm kā klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, bīskaps Šneiders pastāstīja Stīvs Bannons.

Viņš to nosauca par “materiālistisku uzskatu”, kas nav Baznīcas misija, jo Kristus nāca, lai glābtu no grēkiem un atpestītu no mūžīgās nosodīšanas.

"Diemžēl desmitgadēs pēc Vatikāna II - un tagad mums ir kulminācija ar Franciska pontifikātu - tas bija pārmērīgs stress uz zemes realitāti, uz cilvēku," sacīja Šneiders.

Viņš pamana, ka Mise liek priekšroku mūžībai, un tāpēc Francisks [pamatoti] baidās, ka tas kavē viņa laicīgumu.

#newsSoxxxpvblc