Clicks92
vi.news

Coronavirus: Sự bảo vệ khỏi Chúa Kitô?

Cha Paddy Mockler, linh mục giáo xứ ở Pass Christian, Giáo phận Biloxi, Mississippi, đã cử hành Thánh lễ Chúa nhật tuần trước bằng găng tay cao su.

Có thể xem các phần của Thánh lễ trên YouTube.com (video bên dưới).

Một người phụ nữ đọc sứ đồ ca cũng đeo găng tay cao su, có khả năng là để bảo vệ mình khỏi Lời của Thiên Chúa.

#newsFmupsypbyu