Gest, za który szatan oddaje wszystkie królestwa świata.

Gest, za który szatan oddaje wszystkie królestwa świata.
Czyli słów kilka o duszpasterstwie na przykład … w Sanoku.

Uczestniczyliśmy dzisiaj we Mszy Świętej w katolickim, powszechnym rycie Kościoła. Dla tych którzy nie wiedzą, jest to ryt, który zawsze i wszędzie jest taki sam. Nie jest narodowy, ale w każdym narodzie jest tym samym rytem, tym samym językiem i tym samym obrzędem. Świadczy o powszechności Kościoła Chrystusowego, którego nie zmienia narodowość, nie dzielą kontynenty i nie ograniczają oceany.

Liturgia ta oznacza Wiarę, która nie zmienia się w zależności od zdania biskupów niemieckich, argentyńskich, chińskich czy polskich.

Ona zachowuje dogmat Wiary który ma być taki sam w Rzymie, Argentynie, Berlinie i Warszawie.

Liturgia ta jest Święta, powszechna i sięga czasów apostolskich. Dlatego jest doskonałym obrazem Wiary Kościoła który jest Święty, Powszechny i Apostolski.

Liturgia ta jest formą Wiary. Jak dusza człowieka będąca jego substancją przybiera ciało jako swą formę, tak Wiara Kościoła jako w ciało ubiera się w Liturgię.

Każdy liturgiczny gest jest obrazem i formą zachowującą dogmat Wiary. Nawet jeśli człowiek tego nie rozumie, gdyż jego rozum z trudem unosi się ponad proch ciała, duchowe istoty niebieskie i piekielne dobrze wiedzą, jaka jest wartość gestów, postaw liturgicznych Kościoła.

Trwa dzisiaj sztuczna dyskusja o postawie w jakiej powinno się przystępować do Komunii Świętej. Sztuczna, bowiem jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy że Króla królów można przyjmować stojąc. Dzisiaj dyskusje budzą emocje katolików i nie ma wśród nich zgody. Nie tylko co do gestu ale i co do dogmatów. Bowiem zmiana liturgii tworzy apostazje, które ogarnęły od czasów zmian liturgicznych całe narody niedawno jeszcze chrześcijańskie a precyzyjnie mówiąc (gdyż teraz chrześcijaństwem nazywa się wszystkie herezje), katolickie.

Cóż usłyszeliśmy na kazaniu … W dzisiejszej Ewangelii zły duch przyszedł do Chrystusa umęczonego 40-dniowym postem i zaczął Go kusić. Pierwszą pokusą było zaspokoić głód zamieniając boską mocą kamienie w chleb. Chrystus odrzucił demona.

Zły duch samą świątynię Bożą użył, by zrobić z niej podnóżek i oparcie dla stóp Chrystusa. Kusił Go by wystawił na próbę swego Ojca, rzucając się w dół, a aniołowie mieli Go nosić by nie uraził swej stopy o kamień. Nawet budowlę świątyni szatan był w stanie poddać Chrystusowi za podnóżek, perfidnie dać Jezusowi pod stopy Boży dom by wzbudzić pychę i obrazić Boga Ojca. Chrystus odrzucił pokusę.

Po czym:

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”

Za ten gest uklęknięcia, uniżenia o który dzisiaj tyle dyskusji, diabeł był gotów oddać Chrystusowi wszystkie majętności świata.

W innej Ewangelii szatan mówi do Chrystusa: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę (Łk 4).

Szatan chce dać Chrystusowi wszystko nie za miłość w serduszku do szatana, nie za wyznanie ustami i oddanie słowem mu chwały, nie za uwielbienie jego potęgi, nie za taniec na jego cześć, nie za wyznanie wiary w niego i jego potęgę, nie za myśli i intencje serca, które dzisiaj przecież są „takie ważne” i tak „decydujące”.

Ani uwielbienie, ani chwalenie ani taniec, nie miały takiego znaczenia i nie były tak drogie by za nie zapłacić wszystkim.

Szatan chciał zapłacić wszystkim co posiadał … za ugięcie kolan.

Jeśli uklęknięcie przed diabłem warte było wszystkiego, ileż więcej jest warta postawa klęcząca wobec przychodzącego w Komunii Świętej Boga, dla którego Ziemia i jej bogactwa są tylko podnóżkiem stóp Jego? (Iz 66,1).

Liturgia Święta, powszechna, apostolska w każdym geście zachowuje dogmat Wiary. Wiara jest Jej sercem a Liturgia ciałem, murem, świątynią, chroniącą dogmat.

Każdy gest Liturgii Rzymskiej zachowuje dogmat Wiary.

Bądź błogosławiony Boże za Liturgię Świętą, która Tobie najdoskonalej oddaje cześć i uczy nas Wiary wszystkich pokoleń Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże, którego wielkość i piękno najpełniej widzimy w Świętej powszechnej Liturgii Kościoła, która przejmuje nas drżeniem i bojaźnią przed Twoją władzą nad wszystkimi pokoleniami tych, którzy żyli i tych, którzy po nas nadejdą.

Zachowaj nas Panie, byśmy nie popadli w przekleństwo i odmawiając Ci czci ugiętych kolan, nie wpadli w sidła zginania ich przed żołądkiem i instynktami, bogactwem i bezbożną władzą.

Niech zawsze nasze kolana zginają się przed Tobą. Niech nas to zachowa w Wierze Świętej, Powszechnej i Apostolskiej. Nie pozwól Boże Wszechmogący, by dla ludzkich względów oderwano nas od niej. Daj, byśmy w Niej umierali zyskując przez nią życie wieczne.

Niech żadne w zględy ludzi czy szatanów nie wyprostują nam kolan, gdy Ty, Bóg nad światem, przychodzisz w Komunii Świętej.

Amen.
etbilard shares this
11
21.6K
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
o Augustyn Pelanowski
- Sprawiedliwość Boga, dla bezbożnych jawi się jako niesprawiedliwość

On nie chce żebyśmy się bali
- o Augustyn Pelanowski

Czym jest piekło i jak wygląda?
- ks. Leonard Goffine

Nie d a j się pogrążyć złemu duchowi
- o Augustyn Pelanowski

Globalna kontrola i syndrom mesjasza
- o Augustyn Pelanowski

Telefon do B O G A
- o Augustyn Pelanowski

Co oznaczają krwawe łzy Maryi ?
- …
More
o Augustyn Pelanowski

- Sprawiedliwość Boga, dla bezbożnych jawi się jako niesprawiedliwość


On nie chce żebyśmy się bali
- o Augustyn Pelanowski


Czym jest piekło i jak wygląda?
- ks. Leonard Goffine


Nie d a j się pogrążyć złemu duchowi
- o Augustyn Pelanowski


Globalna kontrola i syndrom mesjasza
- o Augustyn Pelanowski


Telefon do B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Co oznaczają krwawe łzy Maryi ?
- o Augustyn Pelanowski


Na jaki świat przychodzą nasze dzieci ?
- o Augustyn Pelanowski


Obawa o dalszy los tego świata
- o Augustyn Pelanowski


Proroctwo o Antychryście z 1947 r.

Herezje, dystans, trędowaci
- o Augustyn Pelanowski


"Herezje" ? o Szustaka
- Puste Piekło?


T r ę d o w a c i
- o Augustyn Pelanowski


Zamas kowani
- o Augustyn Pelanowski


Spadkobiercy
- o Augustyn Pelanowski


A n t y F a t i m s k i sobór
- o Augustyn Pelanowski


Czy rozpoznasz Antychrysta ?
- o Augustyn Pelanowski


o Augustyn Pelanowski Skrzynia

Posłuszeństwo
- o Augustyn Pelanowski


Agenda zrównoważonego rozwoju
- czyli nowy ład Antychrysta - o Augustyn Pelanowski


Antychryst - Czy to już teraz ?
o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.4
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja M i ł o ś c i cz.3
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Gdy przyszłość jawi się jak mrok
- o Augustyn Pelanowski


Posłuszeństwo a współudział w szaleństwie
- o Augustyn Pelanowski


Uradowanie pomimo ucisku
- o Augustyn Pelanowski


Etap w którym można liczyć już tylko na B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Jaka kara spadnie w naszej epoce ?
- o Augustyn Pelanowski


Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski


Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski


Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska
- o Augustyn Pelanowski


Poganizacja Liturgii Katolickiej
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła
o Augustyn Pelanowski


Synkretyczna religia antychrysta
- o Augustyn pelanowski


Fale niegodziwości
- o Augustyn Pelanowski


Ubóstwienie p l u g a s t w a
- o Augustyn Pelanowski


To się dzieje na naszych oczach
- o Augustyn Pelanowski


Świat, który nadchodzi
- o Augustyn Pelanowski


Deklaracja o braterstwie
o Augustyn Pelanowski


Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele.
o Augustyn Pelanowski


Czy Rzym stanie się siedzibą antychrysta ?
o Augustyn Pelanowski


Czy papież popadł w herezje ?
o Augustyn Pelanowski


Zauroczenie Antychrystem
o. Augustyn Pelanowski


Oni już świętują przejęcie władzy w Kościele -
o Augustyn Pelanowski


Antychryst synem Kościoła?
o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i zdrada Boga?
o Augustyn Pelanowski
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ. and one more user link to this post
Nemo potest duobus dominis servire !
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”
Za ten gest uklęknięcia, uniżenia o który dzisiaj tyle dyskusji, diabeł był gotów oddać Chrystusowi wszystkie majętności świata.

Szatan chce dać Chrystusowi wszystko
nie za miłość w serduszku do szatana,
nie za wyznanie …
More
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”

Za ten gest uklęknięcia, uniżenia o który dzisiaj tyle dyskusji, diabeł był gotów oddać Chrystusowi wszystkie majętności świata.


Szatan chce dać Chrystusowi wszystko

nie za miłość w serduszku do szatana,

nie za wyznanie ustami i oddanie słowem mu chwały,

nie za uwielbienie jego potęgi,

nie za taniec na jego cześć,

nie za wyznanie wiary w niego i jego potęgę,

nie za myśli i intencje serca, które dzisiaj przecież są „takie ważne” i tak „decydujące”.

Ani uwielbienie, ani chwalenie ani taniec, nie miały takiego znaczenia i nie były tak drogie by za nie zapłacić wszystkim.


Szatan chciał zapłacić wszystkim co posiadał … za ugięcie kolan.
marta1012
Porobiłam xero wypowiedzi kapłanów na temat Komunii Św.na kolanach oraz wymowne zdjęcie Papieża Benedykta gdy tylko na klęczniku udziela porozdawałam w swoim kościele ale z marnym skutkiem. Najwięcej tłumaczeń to takie że kapłani kazali stać i oni będą za to odpowiadać i niestety. Skutek marny. Ręce opadają.