Clicks52
lt.news

Brazilijos religingieji patikino Pranciškų esą „besąlygiškai paklusnūs“ bei sukritikavo oponentus

Antikatalikiška Brazilijos religijos konferencija sausio 15 d. paskelbtame pareiškime skundėsi, kad „brangusis Popiežius Pranciškus“ buvo „užpultas, apšmeižtas, neteisingai interpretuotas ir vadinamas eretiku“.

Pareiškimą pasirašė konferencijos prezidentė vienuolė Maria Inês Vieira Ribeiro, kuri apgailestauja, kad kardinolai, vyskupai ir tikintieji, „kurie save vadina pagrįstos doktrinos sergėtojais“, paprašė Pranciškaus atsistatydinimo.

Sesuo visa tai stebėjo „su pasipiktinimu“ ir pateikė išvadą, kad „ši neapykanta ir nuoskaudos yra blogosios dvasios vaisiai“.

Ji atkreipė dėmesį į „abejingumo, egocentrizmo ir religinio pasaulietiškumo dykumos pagundą“, kuria visais būdais siekiama nugalėti tą, kuris buvo išrinktas „valdyti ir įdvasinti“ Bažnyčią.

Anot Ribeiro, tie, kurie priešinasi Pranciškui, nori išlaikyti Bažnyčią „izoliuotą ir uždarą steriliame egocentriškume“.

Po savo tirados ji pateikė išvadą, kad Bažnyčia yra „motina“ ir „kaip kiekviena gera motina, ji išeina iš savo komforto zonos, kad apkabintų visus savo sūnus ir dukteris“. Matyt, tai netaikoma tiems, kuriuos Ribeiro sukritikavo.

Sesuo patikino Pranciškų dėl „mūsų besąlyginio paklusnumo“.

#newsMogxgsajcd