08:00
leoofm
13.3K

bEZ sLOGANU2 (146) Czy można przybliżyć moment odejścia?

Czy można modlić się o śmierć?
w64u14
O dobrą śmierć należy się modlić.