Clicks11
vi.news

Caesaropapist Đức Giám mục phản đối: Chúng tôi "Không phân biệt"

Giám mục chủ tọa Georg Bätzing của Limburg tuyên bố rằng Giáo hội Quốc gia Đức "không phân biệt chủng tộc" và không muốn tách khỏi Giáo hội thế giới như một "Giáo hội quốc gia Đức."

"Mối liên hệ của chúng tôi với Rome và với Đức Thánh Cha là rất gần", ông nói với CatholicNewsAgency.com thể hiện một thuyết Caesaropapism thô tục làm suy giảm Giáo hội và Sự thật thành một "mối liên hệ" với con người Giáo hoàng.

Bätzing cho biết, tại Thượng hội đồng Đức, họ có kế hoạch đánh giá "những việc mà chúng tôi có thể tự do điều chỉnh và quyết định với tư cách là một Giáo hội địa phương". Ông ta nhận thấy "sự chậm trễ" trong việc phong chức nữ chấp sự [không hợp lệ] và dường như, do sự kém trí tuệ của ông ta, nhận thấy những lập luận vững chắc chống lại việc phong chức [không hợp lệ] cho phụ nữ là "ngày càng kém thuyết phục."

Giám mục cũng tuyên dương "ban phước" đồng tính luyến ái có thể dung thứ cho tội lỗi. Ông bày tỏ mong muốn được "thảo luận" về cái mà ông gọi là "quan điểm" mà Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra. Trong những người chống Công giáo, từ "thảo luận" thường được dùng với nghĩa "bác bỏ".

Vào ngày 10 tháng 5, hàng chục linh mục người Đức đã tổ chức "ban phước lành đồng tính" trong các nhà thờ vắng người tham dự.

#newsDpoocajkdi