Tęsknimy teraz, za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemną noc...

"Nie zastąpi Ciebie nikt" - muzyczny hołd; hymn z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II, którą świętujemy w tym roku.

Tekst:

Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur
Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud

Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
Wszystkie róże świata twoje są


Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił duch do naszych serc

Stał się cud - zniknął lęk

Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo! Wreszcie ty!

Trafił duch do naszych serc
Stał się cud - znikną lęk

Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok
by zobaczy,ć jak całujesz ziemię z jego stron

Tęsknimy teraz za rokiem rok

jak bez ojca dzieci
w ciemną noc


Bo nie zastąpi ciebie nikt...
Bez ciebie trudniej żyć marzyć, kochać, śnić
Życia gubi się sens
Na złe i dobre dni

w modlitwie zawsze ty

Króluj nam - Królu Serc!

Bo nie zastąpi ciebie nikt...

Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko, Dutkiewicz]
Jota-jotka
,,Stał się cud - zniknął lęk
Z nadzieją nam kazałeś iść,,
🙏
More
,,Stał się cud - zniknął lęk

Z nadzieją nam kazałeś iść,,
🙏
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nikt nie zastąpi naszego Świętego Papieża.
Święty Janie Pawle II Tęsknimy za Tobą. Jesteśmy teraz owcami bez pasterza , jak dzieci bez ojca...
😭 Święty Janie Pawle II módl się za nami.