Clicks3K
Świetna i mądra wypowiedź, stanowiąca nawet dla najbardziej naiwnych szansę wyzwolenia się z kowidiotyzmu, którą polecam uważnie wysłuchać.