Clicks146
hr.news

Franjo upoznao svoje da-ljude, jednog u pidžami

Franjo se 21. rujna u 16 sati putem interneta sastao sa svojim Vijećem kardinala.

Prisutni su bili Rodríguez (Tegucicalpa), Marx (München), O'Malley (Boston), Gracias (Bombay), Ambongo (Kinshasa), Parolin (Vatikan), Bertello (Vatikan) i Mellino (tajnik). Prikladno za taj događaj, Amongo je bio odjeven u pidžamu.

Franjo je govorio o Sinodi o sinodama, govoreći svojim da-ljudima da je Sinoda htjela "međusobno slušanje" pred iskušenjima "klerikalizma i strgosti"; oboje tipični za način na koji Franjo glumi šefa u Vatikanu.

#newsBziviznhfl