Josef Arimati
Vědecká úroveň zla: Jeden krok správným směrem a dva kroky špatným směrem. To nemyslící lidi totálně zmate. Zachovat si za všech okolností vlastní selský rozum je Boží dar.
apredsasatoci
To nikdy dobré nedopadne, keď človek žije sentimentálne kresťanstvo!
Potom chudák ani nevidí modlosluzbu JP2.
Bdejme!!!
Marieta Ria
Jeho posolstvo je silné...

TOTUS TUUS, MARIA - nikdy nezabudnem na tohto svätca a požehnaný čas jeho prvej návštevy v rodnom Poľsku (jún 1979)- Blonie Krakowskie a 4 milióny ľudí - najhlbší a najsilnejší zážitok môjho života! Odvtedy mám pri spievaní pápežskej hymny slzy v očiach a spomínam na tento milostivý čas...
dominikguzman
Totus tuus, hm to prebral od Kolbeho alebo Grigniona, nie?
Marieta Ria
Takže s tým Grignonom si mal pravdu:

Odkiaľ je toto jeho heslo a táto veľká úcta k Matke Božej? Sám o tom píše v knihe Prekročiť prah nádeje: „Spočiatku sa mi zdalo, že sa musím vzdať mariánskej zbožnosti zo svojho detstva v prospech kristocentrizmu. Vďaka svätému Ľudovítovi Grignonovi z Montfortu som však pochopil, že ozajstná zbožnosť k Božej Matke je kristocentrická.“ A v apoštolskom liste …More
Takže s tým Grignonom si mal pravdu:

Odkiaľ je toto jeho heslo a táto veľká úcta k Matke Božej? Sám o tom píše v knihe Prekročiť prah nádeje: „Spočiatku sa mi zdalo, že sa musím vzdať mariánskej zbožnosti zo svojho detstva v prospech kristocentrizmu. Vďaka svätému Ľudovítovi Grignonovi z Montfortu som však pochopil, že ozajstná zbožnosť k Božej Matke je kristocentrická.“ A v apoštolskom liste Rosarium virginis Mariae, opierajúc sa o svätého Ľudovíta Grignona, vysvetľuje: „Celá naša dokonalosť spočíva v pripodobňovaní sa Kristovi, v zjednocovaní sa s ním a v zasväcovaní sa mu. Teda najdokonalejšia zbožnosť je tá, ktorá nás najdokonalejšie pripodobňuje Ježišovi Kristovi, zjednocuje s ním a zasväcuje jemu. A keďže Mária je zo všetkého stvorenia najviac pripodobnená Ježišovi, znamená to, že spomedzi všetkých foriem zbožnosti najviac zasväcuje a pripodobňuje našu dušu Pánovi uctievanie Márie, jeho svätej Matky, a že čím viac je srdce zasvätené jej, tým viac je zasvätené Ježišovi.“

Celá formula zasvätenia Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie, ktorú uvádza svätý Ľudovít, a ktorá pochádza už od svätého Bonaventúru, znie – Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku. (Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, mi dulcissime Jesu, per Mariam, Matrem tuam sanctam.)

A práve z tejto knihy - O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta si pápež Ján Pavol II. vybral svoje celoživotné motto - Totus tuus, ktoré si zvolil už ako biskup a ponechal aj ako pápež. Veľkú úcta a dôvera k Panne Márii sa tiahla naozaj celým jeho životom.

zdroj Komunita.sk
Peter(skala)
„Spočiatku sa mi zdalo, že sa musím vzdať mariánskej zbožnosti zo svojho detstva v prospech kristocentrizmu. Vďaka svätému Ľudovítovi Grignonovi z Montfortu som však pochopil, že ozajstná zbožnosť k Božej Matke je kristocentrická.“
🤗

toto svedectvo sa mi páči, lebo presne poukazuje na skúšku viery každeho katolika, ktorý sa rozhoduje v takých situáciach, aj na mna to prišlo a tiež mi pomohla…More
„Spočiatku sa mi zdalo, že sa musím vzdať mariánskej zbožnosti zo svojho detstva v prospech kristocentrizmu. Vďaka svätému Ľudovítovi Grignonovi z Montfortu som však pochopil, že ozajstná zbožnosť k Božej Matke je kristocentrická.“
🤗

toto svedectvo sa mi páči, lebo presne poukazuje na skúšku viery každeho katolika, ktorý sa rozhoduje v takých situáciach, aj na mna to prišlo a tiež mi pomohla kniha od sv.Montforta o Pravej ucte k Panne Márii.

Vrelo odporučam každemu katolikovi i nekatolikovi.