Heretik František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.
Prozelytizmus je snaha o obrátenie človeka odlišnej viery na inú vieru. Katolíci majú povinnosť hlásať Evanjelium a obracať ľudí na jedinú a pravú vieru - katolícku vieru - mimo ktorej niet spásy. Katolíci …More
Heretik František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.
Prozelytizmus je snaha o obrátenie človeka odlišnej viery na inú vieru. Katolíci majú povinnosť hlásať Evanjelium a obracať ľudí na jedinú a pravú vieru - katolícku vieru - mimo ktorej niet spásy. Katolíci majú teda prozelytizovať. František hovorí, že toto je nezákonné. Odmietol teda nielen učenie Katolíckej Cirkvi, ale aj explicitné slová Ježiša Krista, a dokázal, že je heretikom.

Mt 28:18-20 – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‘ ... Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.’“
Mk 16:15-16 – „A povedal im [Ježiš]: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“
František odsúdil prozelytizmus mnohokrát. Heretici sú ipso facto exkomunikovaní z Katolíckej Cirkvi a nemôžu v nej zastávať úrad. To sa vzťahuje ja na hereziarcha Františka. Prečítajte si viac o herézach antipápeža Františka a učení Katolíckej Cirkvi, že heretik nemôže byť pápežom tu vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/ a inde na tejto webstránke.
Unam Sanctam SK

Prečo František nemôže byť pápežom – Katolícka Cirkev

Tento článok je prepis k anglickému videu dolu: 13. októbra 2016 antipápež František hovoril so skupinou tvorenou luteránmi a ľuďmi, ktorí tvrdia, …