Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Ressurected
452
Přítomnost Boží v eucharistii
pastorace.cz

Přítomnost Boží v eucharistii (Tomáš Špidlík) / Delší texty / Eucharistie - soubor tematických textů

Myšlenka k evangeliu Slavnosti Těla a Krve Páně Mluvilo se o eucharistii. Jeden z účastníků položil …