Clicks156

Som váš Abba, Otec

Som váš Abba, Otec - 20. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Som váš Abba, Otec. Nie ste bez Otca, Moji Milovaní. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Moji.

Nikdy vás Neopustím. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Nezanechám, pretože ste Moji. Nič vás nedokáže Odlúčiť Od Mojej Lásky k vám. Ja Som Láska. Dokonalá Láska Vyháňa všetok Strach. V Dokonalej Láske Niet Žiadneho Strachu. Vedzte že vás Milujem, ako nikto iný.

Umožnite Mi byť vždy vašou Prvou Láskou. Nemilujte nič a nikoho viac ako Mňa, vášho Abbu, Otca. Chcem aby ste Vedeli, že ste Mnou Milovaní, Tým, O Ktorom to všetko je. Zomrel som za vás z Lásky. Vykúpil som vás. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu za vás, Z Lásky, S Mojou Krvou, Na Kríži. Som váš Záchranca, váš Mesiáš. Nie ste bez Nádeje na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi. Nepatríte už viac sebe, ale Mne. Ste Dedičmi Môjho Večného Kráľovstva, ktoré Nie je z tohto sveta, ale je Jediným Kráľovstvom, ktoré bude trvať Naveky Vekov.

Nikdy Nepochybujte o Mojej Láske k vám. Pracujte na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou, aby ste Ma mohli Poznať, ešte Viacej a Lepšie, to kto Skutočne Som a to, Čo váš Abba, Otec Dokáže Urobiť. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam, Moji Milovaní. Vedzte, že ste Milovaní, a že vždy budete mať Abbu, Otca.

youtube.com/watch?v=pOCB3_iPZuA
Public domain