Clicks32
lt.news

Ar Pranciškus pasirinko Sarah įpėdinį?

Pranciškus ketina pakeisti kardinolą Sarah, kai jam birželio 15 dieną sueis 75 metai, nors Sarah yra iš Bažnyčios „periferijų“, o tai Pranciškui tariamai labai patinka.

Portalas „HommeNouveau.fr“ (gegužės 9 diena) rašė, kad Pranciškus apie tai kardinolą Sarah informavo prieš keletą mėnesių.

Sarah įpėdiniu galėtų būti Tortonos vyskupas ir pranciškonas Vittorio Viola (55 metai), liturgijos daktaro laipsnį turintis dvasininkas ir buvęs Romos Sant’Anselmo universiteto profesorius.

1993 metais vyskupą įšventino jo mentorius vyskupas Luca Brandolinis (87 metai), „Novus Ordo“ išradėjo arkivyskupo Bugninio mokinys, kolega ir profesijos narys.

Brandolinis naudojosi Bugninio episkopaliu žiedu, kurį vėliau perdavė Violai. Po to, kai Benediktas XVI išleido „Summorum Pontificum“, Brandolinis antibažnytiniam portalui „repubblica.it“ teigė: „Aš negaliu sulaikyti ašarų. Tai liūdniausias mano, kaip vyro, kunigo ir vyskupo, gyvenimo momentas.“

Galimas Violos paskyrimas turėtų būti sveikintinas, nes jis tik dar labiau demaskuos sekuliarizuotą „Novus Ordo“ rėžimą ir prisidės pažadinant tas „Novus-Ordo“ bendruomenes, kurios vis dar tiki Dievu.

#newsWtuwtuqdvk