Łazarz

"Spowiedź"

1981
Łazarz
...." bo zawiniłem Tobie i Ojczyźnie.Podeptałem Krzyż Ojczysty. Bóg stracił dla mnie znaczenie. Że oplułem Ojczyznę cynizmem czasów.
Nieprawda mnie zniewoliła.Nie odróżniam kto kat kto bohater"...