Clicks58
vi.news

Carmel ở Anh hoàn toàn theo cổ lễ

Các nữ tu của Birkenhead Carmel, gần Liverpool, Anh, sắp sửa chuyển từ Novus Ordo sang Nghi thức La Mã.

Carmel được thành lập vào năm 1918. Chị em mặc theo lễ phục Carmelite và tuân theo hiến pháp năm 1990. Họ sống một cuộc đời cầu nguyện không ngừng trong im lặng và cô độc.

Cuộc sống của Carmelite thoát khỏi những ràng buộc của thế giới. Việc đóng cửa là cần thiết cho điều này.

#newsZhpudticnt