Edward7
122K

Szczepionki C-19 są główną przyczyną nadmiernej śmiertelności na całym świecie

Tajny raport CDC ujawnia, że co najmniej 1,1 miliona Amerykanów „zmarło nagle” od czasu wprowadzenia szczepionki na COVID, a inny raport rządowy dowodzi, że winne są szczepionki na COVID ... liczba sportowców, którzy "zmarli nagle" wzrosła o 1700% ...

Zastrzyki Covid-19 miały na celu zmniejszenie nagłego wzrostu liczby zgonów, które Stany Zjednoczone zarejestrowały je w 2020 r. z powodu rzekomej pandemii Covid-19. Niestety, oficjalne dane dowodzą, że stało się coś przeciwnego. Oficjalne raporty opublikowane po cichu przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) potwierdzają, że ponad 6 milionów Amerykanów zmarło od czasu, gdy amerykańska Agencja wprowadziła ten "lek", a rok 2021 był rekordowym rokiem pod względem liczby zgonów.

To niestety oznacza, że co najmniej 1,1 miliona Amerykanów mogło „umrzeć nagle” w tym przedziale czasowym, ponieważ według raportów CDC odnotowano 1 106 079 więcej zgonów w porównaniu ze średnią z pięciu lat 2015-2019. A biorąc pod uwagę dalsze oficjalne dane rządowe potwierdzające, że wskaźniki śmiertelności na 100 000, są najwyższe wśród zaszczepionej populacji w każdej grupie wiekowej, wygląda że prawie całkowicie winne są szczepienia przeciwko Covid-19.


W porównaniu z innymi krajami rząd USA fatalnie publikuje odpowiednie i aktualne dane, które pozwalają nam analizować konsekwencje wprowadzenia zastrzyków Covid-19. Jednak w końcu udało nam się na nie natknąć dzięki instytucji znanej jako Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OEC). OEC jest organizacją międzyrządową zrzeszającą 38 krajów członkowskich, założoną w 1961 r. w celu stymulowania postępu gospodarczego i handlu światowego. I z jakiegoś powodu przechowują bogactwo danych na temat nadmiernych zgonów. Możesz znaleźć te dane dla siebie tutaj .

Poniższy wykres został utworzony na podstawie danych liczbowych znajdujących się w bazie danych OEC. Dane, które zostały dostarczone do OEC przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC). I pokazuje nadmiar zgonów w całych Stanach Zjednoczonych według tygodnia w 2022 r. do tygodnia 38 (25 września). Powyższy wykres pokazuje, że Stany Zjednoczone odnotowały znaczną liczbę nadmiernych zgonów w każdym tygodniu przez cały 2022 r. Przy całkowitym wzroście; 349 398 nadmiernych zgonów - do 38. tygodnia. Oznacza to, że 38 tygodnia 2022 roku faktycznie zmarło o 1700 więcej Amerykanów niż 38 tygodnia 2020 roku, pomimo faktu, że w tym okresie miała miejsce ogromna fala rzekomych zgonów z powodu Covid-19.

Ale nie to jest najgorsze. Ponieważ oficjalne dane CDC ujawniają, że rok 2021 był rekordowym rokiem pod względem liczby zgonów w całych Stanach Zjednoczonych, przy czym kraj ten odnotował ponad 100 000 zgonów więcej niż w 2020 r., przed wprowadzeniem eksperymentalnych zastrzyków Covid-19. Według CDC do 52. tygodnia 2020 r. w Ameryce zginęło 3 355 807 osób. Ale w następnym roku, w 2021, CDC potwierdza, że w Ameryce zginęło 3 457 518 osób. Oznacza to, że w 2021 r. po wprowadzeniu szczepionki na Covid-19 zmarło o 101 711 więcej osób niż w 2020 r. przed wprowadzeniem szczepionki na Covid-19. Oznacza to również, że Ameryka poniosła 674 951 dodatkowych zgonów w 2021 r. w porównaniu ze średnią z pięciu lat 2015-2019.

Pierwszy zastrzyk Covid-19 został podany w USA 14 grudnia 2020 r. i zgodnie z cicho opublikowanymi danymi dostarczonymi przez CDC, 6 090 716 Amerykanów niestety straciło życie po tej dacie do 38 tygodnia 2022 r. Oznacza to, że Ameryka poniosła co najmniej 1 106 079 dodatkowych zgonów, odkąd rząd USA zdecydował się zmusić miliony Amerykanów do poddania się eksperymentalnej terapii genowej (zastrzyk Covid-19). Tak więc, jak powiedzieliśmy na początku, zastrzyki Covid-19 miały na celu zmniejszenie nagłego wzrostu liczby zgonów, które Stany Zjednoczone zarejestrowały w 2020 r. z powodu rzekomej pandemii Covid-19. Niestety, oficjalne dane dowodzą, że stało się coś przeciwnego. Pytanie brzmi: dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w oficjalnym raporcie opublikowanym przez rząd Wielkiej Brytanii. Raport został opublikowany w lipcu przez organizację rządową Wielkiej Brytanii znaną jako Office for National Statistics (ONS) i nosi tytuł „ Zgony według statusu szczepień, Anglia, od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r .”. Można go znaleźć na stronie ONS tutaj lub pobrać tutaj . Tabela 2 raportu zawiera miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepienia według grup wiekowych dla zgonów na 100 000 osobolat w Anglii do maja 2022 r. Oto jak ONS przedstawia dane dla osób w wieku od 18 do 39 lat w maju 2022 r. – Przyjęliśmy dane dostarczone przez ONS za okres od stycznia do maja 2022 r. i stworzyliśmy następujące wykresy, które ujawniają przerażające konsekwencje kampanii masowych szczepień przeciwko Covid-19.

od 18 do 39 lat
Poniższy wykres przedstawia miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepień wśród osób w wieku od 18 do 39 lat w przypadku zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. –

(uwaga - nieszczepieni to też osoby do dwóch tygodni po szczepieniu)

W każdym miesiącu od początku 2022 r. osoby w wieku 18–39 lat częściowo zaszczepione i zaszczepione podwójnie były bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat. Jednak śmiertelność trzykrotnie zaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat pogorszyła się z miesiąca na miesiąc po masowej kampanii przypominającej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 r. W styczniu trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były nieco mniej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat, ze śmiertelnością 29,8 na 100 000 wśród nieszczepionych i 28,1 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych.

Ale to wszystko zmieniło się od lutego. W lutym trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były o 27% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat, ze śmiertelnością 26,7 na 100 tys. Sytuacja niestety pogorszyła się jeszcze bardziej w przypadku potrójnie zaszczepionych do maja 2022 r. Dane pokazują, że trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były o 52% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat w maju, ze śmiertelnością 21,4 na 100 tys. wśród potrójnie zaszczepionych i 14,1 wśród nieszczepionych. Najgorsze jak dotąd dane dotyczą jednak osób częściowo zaszczepionych, przy czym w maju częściowo zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat są o 202% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat.

od 40 do 49 lat
(uwaga - nieszczepieni to też osoby do dwóch tygodni po szczepieniu)

... Do maja 2022 r., pięć miesięcy po masowej kampanii szczepień przypominających, trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku 40-49 lat były o 40% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 40-49 lat, a śmiertelność wśród potrójnie zaszczepionych wynosiła 81,8 na 100 tys, w porównaniu do śmiertelności; 58,4 wśród nieszczepionych.

od 50 do 59 lat
(uwaga nieszczepieni to też osoby do dwóch tygodni po szczepieniu)

... Do maja 2022 roku, pięć miesięcy po masowej kampanii szczepień przypominających, trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku 50-59 lat były o 17% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 50-59 lat, a śmiertelność wśród potrójnie zaszczepionych wynosiła 332 na 100 tys. i śmiertelność 282,9 na 100 tys. wśród nieszczepionych. Dlatego do maja 2022 r. nieszczepione osoby w wieku 50-59 lat były najmniej narażone na śmierć spośród wszystkich grup szczepionych.

od 60 do 69 lat

(uwaga nieszczepieni to też osoby do dwóch tygodni po szczepieniu)

Osoby w wieku od 60 do 69 lat wykazują dokładnie ten sam wzorzec, co osoby w wieku od 18 do 39 lat. Podwójnie i częściowo zaszczepieni byli bardziej narażeni na śmierć niż nieszczepieni od przełomu roku... Do maja potrójnie zaszczepione osoby w wieku 60-69 lat były o 117% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 60-69 lat.

od 70 do 79 lat
Sprawy mają się nieco inaczej w przypadku osób w wieku od 70 do 70 lat, ponieważ dane pokazują, że osoby nieszczepieni byli najmniej narażone na śmierć każdego miesiąca od przełomu roku. W styczniu częściowo zaszczepieni byli o 198% bardziej narażeni na śmierć niż nieszczepieni, podczas gdy podwójnie zaszczepieni byli szokująco o 267% bardziej narażeni na śmierć niż osoby nieszczepione. Najgorsze dane pochodzą jednak z maja, kiedy trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku 70-79 lat były o 332% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 70-79 lat, ze śmiertelnością 9417,2 na 100 tys. tylko 2181 na 100 tys. wśród nieszczepionych.

od 80 do 89 lat

Ponownie widzimy ten sam wzorzec wśród osób w wieku 80-89 lat, jak wśród osób w wieku 70-79 lat, przy czym osoby nieszczepione mają najmniejsze prawdopodobieństwo śmierci każdego miesiąca od przełomu roku... Do maja 2022 r. Potrójnie zaszczepieni w wieku 80-89 lat, byli o 142% bardziej narażeni na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 80-89 lat, ze śmiertelnością 14 002,3 wśród potrójnie zaszczepionych i 5 789,1 wśród nieszczepionych.

90+ lat
Wreszcie, ponownie widzimy ten sam wzorzec wśród osób w wieku 90+, przy czym osoby nieszczepione mają najmniejsze prawdopodobieństwo śmierci każdego miesiąca od przełomu roku.... Do maja 2022 r. trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku 90+ były o 26% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 90+, ze śmiertelnością 13 761,6 na 100 tys. wśród niezaszczepionych i 17 272,2 na 100 tys.

Poniższe trzy wykresy przedstawiają miesięczne standaryzowane pod względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepień dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r., jak wyszczególniono powyżej, ale zebrane razem dla wszystkich grup wiekowych –

Wszystko to jest zatem niepodważalnym dowodem na to, że szczepienie przeciwko Covid-19 zwiększa ryzyko śmierci danej osoby i powoduje więcej zgonów, niż miałoby to miejsce, gdyby szczepionka przeciwko Covid-19 nie została wprowadzona.

Wygląda więc na to, że znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone poniosły ponad 1,1 miliona dodatkowych zgonów, odkąd rząd USA zdecydował się zmusić miliony Amerykanów do otrzymania eksperymentalnych zastrzyków Covid-19.


Secret CDC Report reveals at least 1.1 Million Americans have ‘Died Suddenly’ since the COVID Vaccine roll-out & another Government Report proves the COVID Vaccines are to blame

Szczepionki COVID-19 są główną przyczyną nadmiernej śmiertelności na całym świecie

Analityk finansowy Edward Dowd powiedział niedawno Health Ranger Mike'owi Adamsowi, że rzekomo „bezpieczne i skuteczne” szczepionki przeciwko koronawirusowi Wuhan (COVID-19) są główną przyczyną nadmiernej śmiertelności w Ameryce i na całym świecie. Zrobił to podczas jednego z odcinków „Health Ranger Report” Adamsa. Według strony internetowej „Oni kłamali, ludzie umarli”, projektu Dowda . Na początku 2020 roku [on] słynie poczynił pewne prognozy na Twitterze”. Rok później Dowd poparł swoje przewidywania danymi z agencji rządowych – co doprowadziło do jego zakazu korzystania z platformy mediów społecznościowych.

Dowd opowiedział założycielowi Natural News i Brighteon.com , że w marcu i kwietniu 2021 r. zaczął słyszeć anegdoty o ludziach umierających i rannych w wyniku tak zwanych szczepionek. To skłoniło go do przyjrzenia się danym firm ubezpieczeniowych i domów pogrzebowych. Kiedy jego sława rosła i wokół niego zebrał się zespół, Dowd postanowił współpracować z dwoma fizykami w Portugalii, aby rozpocząć Humanity Project – który przedstawiał wszystkie zgony spowodowane przez szczepionki COVID-19 w poszczególnych krajach.

„Zwrócili się do mnie o pomoc w realizacji projektu. Zasadniczo wzięli dane z USA, dane z Wielkiej Brytanii i dane z Europy. To dość druzgocąca analiza, która dotyczy każdego kraju” – powiedział. Dowd, były dyrektor zarządzający BlackRock, dodał, że on i jego partnerzy opracowali dokument metodologiczny, w jaki sposób dokładnie ustalić nadmierną śmiertelność spowodowaną szczepionkami COVID-19. Zdaniem analityka, można by to opublikować w recenzowanym czasopiśmie, a jego ustalenia wykorzystać w przyszłych sprawach sądowych.

Codzienne zgony poszczepienne prawie w tej samej skali, co zgony z 11 września
W odpowiedzi na pytanie Health Ranger o to, jakiego poziomu nadmiernej śmiertelności można się spodziewać po wprowadzeniu szczepionek, Dowd powiedział, że w ogólnej populacji USA w 2021 r. wskaźnik śmiertelności wyniósł 32 proc. Ta śmiertelność będzie kontynuowana w 2022 r., dodał, ale będzie nieznacznie spadają, ponieważ ludzie nie są entuzjastycznie nastawieni do przyjmowania "wzmacniaczy". Według Adamsa ta 32-procentowa nadwyżka śmiertelności równa się śmierci ponad 2400 osób dziennie. Dodał, że ma to prawie taką samą skalę jak ataki z 11 września. (NADMIERNA ŚMIERTELNOŚĆ: Ponad 2400 Amerykanów UMIE każdego dnia w następstwie nakazów szczepień… Ed Dowd ujawnia alarmujące, oparte na dowodach dane .)

Były dyrektor BlackRock ostrzegł, że będzie to miało poważne konsekwencje dla gospodarki w nadchodzących latach, dodając, że zatrudnienie w 2021 i 2022 roku było szkodliwe dla zdrowia. Przytoczył, że liczba zatrudnionych pracowników w USA, wynosząca od 98 do 100 milionów, odnotowała 26-procentowy wzrost wskaźnika niepełnosprawności. Od 2021 roku od 3,5 do 4 milionów osób zostało niepełnosprawnych w wyniku szczepień. W międzyczasie ogólna populacja odnotowała wzrost wskaźników niepełnosprawności o 11 procent.

Co więcej, dane Biura Statystyki Pracy pięć lat przed pandemią wykazały, że tylko około 29 do 30 milionów Amerykanów jest niepełnosprawnych. Nie zwiększyło się to w 2021 r., a nawet spadło, ponieważ blokady związane z COVID-19 zapobiegły przypadkowej niepełnosprawności lub urazom. Ale w maju 2021 r. wskaźnik niepełnosprawności wystartował „jak wykres wzrostu giełdowy, który wyrwał się z prostej”. Rozmowa Edwarda Dowda i Mike Adamsem COVID-19 vaccines are the main cause of excess mortality around the world, Edward Dowd tells Mike Adams

Badanie stwierdza, że liczba sportowców, którzy "zmarli nagle" wzrosła o 1700% od czasu rozpoczęcia szczepień COVID

Tak więc w latach 1966-2004 średnia liczba zgonów na miesiąc wynosi 2,35. Ale w okresie od stycznia 2021 do kwietnia 2022 roku średnia miesięczna wynosi 42. Jest to wzrost o 1 696%. Badanie oficjalnych statystyk wykazało, że liczba sportowców, którzy zmarli nagle między początkiem 2021 roku a kwietniem 2022 roku, wzrosła wykładniczo w porównaniu z roczną liczbą zgonów sportowców oficjalnie zarejestrowanych w latach 1966-2004.

Do tego stopnia, że średnia miesięczna liczba zgonów w okresie od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r. była o 1700% wyższa od średniej miesięcznej w latach 1966-2004, a dotychczasowy trend dla 2022 r. wskazuje, że w przypadku kontynuacji wyższej liczby zgonów może ona wzrosnąć do 4 120%, przy czym liczba zgonów w samym marcu 2022 r. była 3-krotnie wyższa od poprzedniej średniej rocznej.


Według badania naukowego przeprowadzonego przez "Division of Paediatric Cardiology, University Hospital of Lausanne, Lausanne, Switzerland, opublikowanego w 2006 roku, w latach 1966-2004 odnotowano 1 101 nagłych zgonów wśród sportowców poniżej 35 roku życia.

Teraz, dzięki zespołowi z GoodSciencing.com , mamy pełną listę sportowców, którzy upadli i/lub zmarli od stycznia 2021 roku, miesiąc po tym, jak pierwszy zastrzyk Covid-19 został podany ogółowi społeczeństwa. Ponieważ jest to tak długa lista, nie uwzględniamy jej w tym artykule, aby można było uzyskać dostęp do pełnej listy - tutaj

Poniższy wykres przedstawia liczbę upadków i zgonów sportowców zarejestrowanych w okresie od stycznia 2021 do kwietnia 2022 roku, dzięki uprzejmości podlinkowanej listy powyżej:


W sumie od 21 stycznia do 22 kwietnia wiadomo, że zmarło 673 sportowców. Liczba ta może być jednak znacznie większa. To o 428 mniej niż liczba, która zmarła w latach 1966-2004. Różnica polega tu jednak na tym, że wspomniane 1101 zgonów nastąpiło w ciągu 39 lat, natomiast 673 ostatnie zgony nastąpiły w ciągu 16 miesięcy.

Poniższy wykres przedstawia liczbę zgonów sportowców zarejestrowanych w różnych okresach czasu:

Średnia roczna liczba zgonów w latach 1966-2004 wynosi 28. W styczniu 2022 roku odnotowano 3 razy więcej zgonów sportowców niż w poprzedniej średniej rocznej, w marcu 2022 roku. Jest to więc oczywiście silny sygnał, że mamy do czynienia z problemem. Suma z 2021 roku równa się 394 zgonom, 14 razy więcej niż średnia roczna z lat 1966-2004. Suma za styczeń-kwiecień 2022 roku, czyli okres 4 miesięcy, równa się 279 zgonom, czyli 9,96 razy więcej niż średnia roczna w latach 1966-2004.

Jeśli jednak średnią roczną wartość 66 do 04 podzielimy przez 3, aby zrównać ją z wartością zgonów w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku, otrzymamy 9,3 zgonów. Czyli w efekcie do kwietnia 2022 roku, wśród sportowców liczba zgonów były 10 razy większe niż przewidywany wskaźnik.

Poniższy wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych zgonów sportowców:


Tak więc w latach 1966-2004 średnia liczba zgonów na miesiąc wynosi 2,35. Ale w okresie od stycznia 2021 do kwietnia 2022 roku średnia miesięczna wynosi 42. Oznacza to wzrost o 1 696 %. Dlaczego więc zaobserwowaliśmy tak drastyczny wzrost? The Exposé
starski
Czyli nie można powiedziec że nie działają...
--rN--