Bergoglio w Kanadzie: spirytualizm, fetyszyzm, antykatolicki i globalistyczny synkretyzm

Innym z celów Bergoglio jest wychwalanie na wpół panteistycznej ekologii rdzennej tradycji. Znajdujemy zwykłe oznaki masońskiego powszechnego …
Polska Walcząca shares this
485
Edward7
1 sierpnia. Dzień pachamamy!... Nowa religia pachamamy -czyli pogaństwo - trzecie źródło objawienia: Amazonia, dokumenty watykańskie - "matka ziemia" - "ojciec-matka stwórca" - czyli różne nazwy demona pachamama,... Co to jest, jeśli nie ohyda spustoszenia..
Nowy kościół
W dokumencie opublikowanym przez Stolicę Apostolską 17 czerwca Amazonia „wkracza” jako „nowy podmiot” w życie Kościoła (n. 2).…More
1 sierpnia. Dzień pachamamy!... Nowa religia pachamamy -czyli pogaństwo - trzecie źródło objawienia: Amazonia, dokumenty watykańskie - "matka ziemia" - "ojciec-matka stwórca" - czyli różne nazwy demona pachamama,... Co to jest, jeśli nie ohyda spustoszenia..

Nowy kościół
W dokumencie opublikowanym przez Stolicę Apostolską 17 czerwca Amazonia „wkracza” jako „nowy podmiot” w życie Kościoła (n. 2). Ale czym jest Amazonia? Nie jest to tylko fizyczne miejsce, „złożona biosfera” (nr 10), ale jest to „ rzeczywistość pełna życia i mądrości ” (nr 5), która wyrasta na konceptualny paradygmat i wzywa nas do nawrócenia: „ Duszpasterska, ekologiczna i synodalna ” (n. 5). Kościół, aby wypełnić swoją proroczą rolę, musi słuchać „ludów Amazonii” (n. 7). Ludy te są zdolne do życia w „porozumiewaniu się” z całym kosmosem (nr 12), ale ich prawa są zagrożone przez interesy gospodarcze korporacji wielonarodowych, które, jak mówią rdzenni mieszkańcy Guaviare (Kolumbia), „ przecięły żyły naszej Matka Ziemia ”(nr 17). Kościół wsłuchuje się w „ wołanie ludów i ziemi ” (n. 18), ponieważ w Amazonii „ terytorium jest miejscem teologicznym, z którego żyje wiara, a także szczególnym źródłem objawienia się Boga ” (n. 19). Dlatego do Pisma Świętego i Tradycji dodaje się trzecie źródło Objawienia: Amazonię, terytorium, na którym „ wszystko jest połączone ” (n. 20), wszystko jest „ konstytutywnie powiązane, tworząc żywotną całość ” (n. 21). . W Amazonii realizuje się ideał komunizmu, ponieważ w kolektywizmie plemiennym „ wszystko jest wspólne, a przestrzenie prywatne - typowe dla współczesności - są minimalne ”. Ludność tubylcza wyzwoliła się z monoteizmu i odzyskała animizm i politeizm. W rzeczywistości, jak stwierdzono w n. 25: „ Życie społeczności amazońskich, które nie zostały jeszcze dotknięte wpływem zachodniej cywilizacji, znajduje odzwierciedlenie w wierzeniach i rytuałach dotyczących działania duchów, boskości - nazywanych na wiele sposobów - z terytorium i na terytorium, zi w relacji do natury. Ta kosmowizja jest zawarta w „mantrze” Bergoglio : „wszystko jest połączone ” (LS 16, 91, 117, 138, 240) ». (n. 29). Bogactwo Amazonii polega na tym, że nie jest ona monokulturowa, ale jest to „ świat wieloetniczny, wielokulturowy i wieloreligijny ” (n. 36), z którym należy nawiązać dialog. Ludy Amazonii „konfrontują nas ze wspomnieniem przeszłości i ranami zadanymi podczas długich okresów kolonizacji. Dlatego Bergoglio pokornie prosił o przebaczenie nie tylko za przestępstwa popełnione przez jego własny Kościół, ale także za zbrodnie popełnione na ludach tubylczych podczas tak zwanego podboju Ameryki . W przeszłości Kościół niekiedy współdziałał z kolonizatorami, co stłumiło proroczy głos Ewangelii ”(n. 38).

Ekologia integralna ” obejmuje „przekazywanie doświadczeń przodków, kosmologii, duchowości i teologii ludów tubylczych, wokół troski o wspólny dom” (n. 50). „ W swej mądrości przodków [ludy te] kultywowały wiarę, że całe stworzenie jest połączone, że zasługuje na nasz szacunek i odpowiedzialność. Kultura amazońska, integrująca człowieka z naturą, staje się punktem odniesienia dla budowania nowego paradygmatu ekologii integralnej ”(n. 56). Kościół musi oderwać się od romaństwa i przybrać „twarz amazońską”. „ Amazońskie oblicze Kościoła wyraża się w wielości jego narodów, kultur i ekosystemów. Ta różnorodność wymaga wyboru dla Kościoła odchodzącego i misyjnego, wcielonego we wszystkie jego działania, formy wyrazu i języki ”(n. 107). „ Kościół o amazońskiej twarzy w wielu niuansach stara się być Kościołem„ wychodzącym ”(por. EG 20-23), który pozostawia za sobą monokulturową, klerykalną i podatną tradycję kolonialną i umie rozróżniać i przyjmować różne przejawy kulturowe narodów ”(n. 110).

Motywem przewodnim dokumentu jest panteistyczny oddech, który ożywia amazońską naturę. „ Duch Stwórca, który napełnia wszechświat (por. Mdr 1,7), jest Duchem, który od wieków karmił duchowość tych ludów jeszcze przed głoszeniem Ewangelii i popycha je do przyjęcia jej, wychodząc od ich kultur i tradycji. ”(Nr 120). Dlatego „trzeba pojąć to, czego Duch Pański nauczał te narody na przestrzeni wieków: wiary w Boga Ojca-Matkę Stwórcę, poczucie wspólnoty i harmonii z ziemią, poczucie solidarności z towarzyszami. projekt „dobrego życia”, mądrość tysiącletnich cywilizacji, którą posiadają osoby starsze i która ma wpływ na zdrowie, współistnienie, edukację i uprawę ziemi, żywą więź z naturą i „Matką Ziemią”, w szczególności opór i odporność kobiet, obrzędy i wyrażenia religijne, stosunki z przodkami, postawa kontemplacyjna i poczucie bezinteresowności, celebracji i celebracji oraz sakralne poczucie terytorium”(n. 121 ). (Roberto de Mattei)

Nowe "zielone chrześcijaństwo" i żeński demon podziemi pachamama

Nowa światowa religia pacha-mamy ; Agenda 2030

Nadejdzie dzień, kiedy(prawdziwy) papież zostanie zabrany z tronu … (Nowe) prawa zostaną uchwalone,aby utrudnić działanie kościoła… W wielkiej ostatecznej bitwy,dym diabła pojawią się w domu Bożym, ale światło Pana zwycięży ... przez brak miłości dla prawdy i szacunku dla sakramentów doprowadzi wielu poświęconych do otchłani odapostazji... przyszłość Kościoła będą oznaczone wielkiego podziałui smutnym religijnej dyktatury. Piotr napotka Judasza na swojej drodze…Zdrada dotknie tronu Piotra… Decyzja zostanie podjęta i nastąpi wielkie zamieszanie w pałacu (Watykanie)…Przyszłość będzie naznaczona podziałach i skandalach w Kościele mojego Jezusa…Rewolucja w Rzymie i zniszczenie Jerozolimy
Jerzy Klaus
bergoglio i watykan poza malymi wyjatkami to agentura globalistow z programem takiego skolowania narodow zeby oddali tradycje kulture na rzecz programow globalizacyjnych(gender,lewactwo,eutanazja,ocieplenie klimatu,szczypawkowanie i wyimaginowane zarazy,a bedzie ich wiecej) co widzi sie juz dzisiaj w zachowaniu przeprogramowanych umyslach mlodych ludzi(ale i starzy ulegli czesciowo tej uludzie),…More
bergoglio i watykan poza malymi wyjatkami to agentura globalistow z programem takiego skolowania narodow zeby oddali tradycje kulture na rzecz programow globalizacyjnych(gender,lewactwo,eutanazja,ocieplenie klimatu,szczypawkowanie i wyimaginowane zarazy,a bedzie ich wiecej) co widzi sie juz dzisiaj w zachowaniu przeprogramowanych umyslach mlodych ludzi(ale i starzy ulegli czesciowo tej uludzie),a bergoglio agent idzie doslownie po "trupach" do celu jeszcze do tego podziwiany przez rzesze katolikow o zgrozo!