Clicks18
lt.news

Pranciškus apie ekumenizmą: „Mes negalime eiti skirtingais keliais“ – ar jis kalba apie Bažnyčią?

„Negalime prašyti kitų būti vieningais, jei patys einame skirtingais keliais“, – gegužės 31 dienos pranešime, skirtame pasauliečio anglikonų Kenterberio arkivyskupo Justino Welby ekumeniniam maldos judėjimui, sakė Pranciškus.

Pranciškus „labai nori“, kad „mes, kaip krikščionys, būtume vieningesni kaip gailestingumo liudininkai“.

Jis prašo Dvasios „vienybės dovanos“, nes „tik jei gyvename kaip broliai ir seserys, mes galime skleisti brolybės dvasią“.

Pranciškaus teigimu, Šventoji Dvasia Sekminėmis „užkrėtė“ pasaulį gyvenimu. Nepaisant netinkamos metaforos, pasauliui nerūpi Šventoji Dvasia ir dieviškasis gyvenimas.

Prieš galvodamas apie „vieningus kelius“ su anglikonais, Pranciškus turėtų sutvarkyti savo giliai susiskaldžiusią Bažnyčią nei plėsti pasidalijimą tarp katalikų.

#newsAysssdmvel