TerezaK
Spiritual reflections - Catholic
Ježíšovy přísliby těm, kdo přijímají svatou eucharistii do svých úst, a nikoli do svých rukou, Ježíš je Emanuel, Bůh s námi, skutečně přítomný ve svaté eucharistii.

Spiritual reflections - Catholic

Promises of Jesus to those who receive the Holy Eucharist in their mouths and not in their handsJesus is Emmanuel, God with us, really present in …