Clicks8
vi.news

Müller: Các Giám mục Đức “Không nhận ra họ bị giới hạn như thế nào”

Ngay cả những người vô thần cũng đột nhiên coi các sáng kiến chính trị của Francis “gần như là một lời của Chúa, điều mà không ai có thể mâu thuẫn” ngay cả khi họ không phản bác bằng lý trí, Hồng y Müller nói với ValeursActuelles.com (ngày 14 tháng 11).

Müller giải thích rằng thẩm quyền của Francis không mở rộng đến các chương trình chính trị và ý thức hệ. Lệnh cấm hoàn toàn của Covid-19 đối với các bí tích là "vô trách nhiệm", theo Müller, "Không có an ninh tuyệt đối nào trên thế giới này chống lại bệnh tật."

Các giám mục Đức với “mô hình Đức” của họ đối với ông thì thật là “kiêu ngạo”. Họ “không nhận ra mình bị giới hạn như thế nào” và “họ đã rời bỏ Công giáo ở mức độ nào.”

Chúa Kitô không nhượng quyền chủ quyền của mình cho các nhà tư tưởng học của một quốc gia, và Giáo hội “không được đổi mới bởi sự phù hợp với tinh thần của thế giới.”

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsNbvzaydlix