Clicks1.2K
hr.news

Stiže "letva sa hostijama"

"Krizni odbor" župe svetog Josipa u Bottropu u Njemačkoj odlučio je 10. siječnja ponovno predsjedati Euharistijom.

Kako bi se udovoljilo željeznim "higijenskim pravilima", za hostije su izrađene drvene letve sa zarezima na odgovarajućim udaljenostima.

Vjernici moraju nositi masku i donijeti vlastitu pjesmaricu.

Preduvjet za sudjelovanje je prethodna osobna najava telefonom, koja je moguća samo u određeno vrijeme i u određene dane.

Predsjedavajući župnog vijeća Roberto Giavarra rekao je za NeuesRuhrWort.de (10. svibnja) da su povratne informacije vjernika "daleko ispod očekivanja".

#newsEblmerzljb