07:11
AB Novak
497
Zvířata hlásají moc, dobrotu a moudrost boží (F.Spirago - Katolický lidový katechismus) V posledních dnech se ze všech stran na lidi valí jen negativní zprávy. Avšak stále jsou tu i drobné radosti …More
Zvířata hlásají moc, dobrotu a moudrost boží
(F.Spirago - Katolický lidový katechismus)


V posledních dnech se ze všech stran na lidi valí jen negativní zprávy.
Avšak stále jsou tu i drobné radosti...například v podobě tvorů, kteří
nám dělají společnost v dobách dobrých i zlých :-)

LEPŠÍ KVALITA VIDEA NA TOMTO ODKAZE:
Bezstarostný ptačí život s OCD - i svatí měli rádi zvířata

***********************************************************

Mezi milovníky zvířat najdeme mnoho světců i jiných známých katolíků....například:

Pius XII.
si ochočil samičku stehlíka, kterou zachránil v zahradách Vatikánu
(z důvodu zranění křídla). Pojmenoval ji Gretel. Dělala mu
společnost, když pracoval dlouho do večera a také při večeřích.

Papež také ubytoval hejno kanárských společníků a bylo známo, že
dokonce s hmyzem v zahradách Vatikánu nezachází jinak než s
náležitou péčí a soucitem. (zdroj: salon.com)

Papež Pacelli, který tím měl na mysli zejména zvířata porážená pro lidskou spotřebu,
žádal, aby se zabránilo „zbytečnému týrání“. V proslovu k pracovníkům jatek v Římě
17. listopadu 1957 Pius XII. připomněl, že na jatka
přicházejí zvířata, která jsou ihned (bohužel) poražena".

Jistěže nejde o scénu, která by se nabízela všem, ale bylo by špatné, kdyby někdo
považoval zabíjení zvířat nezbytných pro výživu lidstva za odsouzeníhodné. Jistě,“
dodal při té příležitosti Pius XII, „utrpení musí být omezeno na minimum a zbytečná
krutost zakázána.
“ (zdroj: cirkev.cz)

***********************************************************

Slon papeže Lva, Hanno, byl schopen na povel předvádět řadu triků a tanců. Ačkoli sloni jsou v dnešní době nekonvenční volbou pro domácího mazlíčka, Hanno jakožto podívaná se stal se symbolem vznešenosti. Slon, který byl darován papeži Lvu X. (1513–1521) portugalským králem Manuelem I., se objevil na obrazech, sochách, básních, fontánách, keramice a dalších uměleckých dílech. (zdroj: salon.com)

***********************************************************

Kdo jiný by mohl stvořit takové milé společníky lidí než
Bůh, který je láska?

Tvorstvo jest zrcadlem, ve kterém se ukazuje Bůh
(F.Spirago - Katolický lidový katechismus)

***********************************************************

A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla. (Matouš 10:28)

***********************************************************

Nezapomeňte na "pobožnost pěti prvních sobot" jak po nás Panna Maria žádala ve Fatimě!


Pobožnost pěti prvních sobot

***********************************************************

A nezapomeňte vzývat další mocné přímluvce: svatého Josefa a svatého Michaela archanděla!

***********************************************************


#zvířata #andulky #ptactvo #ocd #neuróza #papežové #svatí

#radost #tvorstvo #pius #XII #benedikt #XVI #svatý #františek #z #assisi

#don #bosco #kočky #psi #první #soboty #svatý #michael #archanděl #josef