Clicks41
vi.news

Francis lại thăng chức cho một Giám mục chống Công giáo khác

Như dự kiến, Francis đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Curia chống Công giáo Arthur Roche, 71 tuổi, làm tổng trưởng mới của Bộ Phụng tự.

Kể từ năm 2012, Roche là Thư ký của Giáo đoàn này. Ông kế nhiệm Hồng y Robert Sarah, người đã nghỉ hưu vào tháng Hai. Thư ký mới sẽ là Giám mục chống Công giáo Tortona Vittorio Francesco Viola.

Prelate Aurelio García Marcías, nguyên quán ở Valladolid, cho đến nay là người đứng đầu văn phòng của Giáo đoàn, được bổ nhiệm làm thư ký và thăng chức giám mục.

#newsBlyqpxwkpn