DUCHOVNÉ ZRKADLO DUŠE

Páv je obrazom pýchy Cap je obrazom nečistoty, telesnosti, necudnosti, smilstva a všetkých podobných hriechov Ošípaná (sviňa) predstavuje pažravosť, obžerstvo, opilstvo Ropucha, ktorá sa plazí po …More
Páv je obrazom pýchy
Cap je obrazom nečistoty, telesnosti, necudnosti, smilstva a všetkých podobných hriechov
Ošípaná (sviňa) predstavuje pažravosť, obžerstvo, opilstvo
Ropucha, ktorá sa plazí po zemi a žije v bahnivých kalužiach, predstavuje lakomstvo
Had, ktorý zviedol našich prarodičov, závidiac ich nevinnosť a blaho, je pravým obrazom závisti a podvodu.
Tyger, najdravejšie zviera, je obrazom hnevu a pomsty chtivosti
Korytnačka je obrazom lenivosti a vlažnosti, tieto veci pozbavujú človeka každej chuti k dobrému a sú počiatkom neprávosť
Srdce neobráteného človeka, v ktorom sa hriech úplne vyvinul. Hľa, takýto je stav neobráteného človeka. Správne stojí napísané o nom, že je „mŕtvy vo vinách a v hriechoch." Ef. 2, 1.
Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla Osobný súd a posledný súd V takom srdci má diabol svoj trón; okolo neho je plno rozličných hriechov, znázornených zvieratmi. Snáď sa môj čitateľ zhrozí pri pohľade na tento obraz a pomyslí si: „to nie je možné …More
apredsasatoci
Za tento článok ťa musím Jano333 pochvaliť! 😘
Janko333
Myslel som, že si chcela poprosiť o odpustenie, ale ďakujem. Inač som Janko.... a nie Jano, od ženy by sa to patrilo.
apredsasatoci
Že si to ty Janko333! 😘
Jozef Christian
aj ked najdôležitejším su stavy veriaceho človeka, ktoré su opísané na konci, predsa ma zaujali aj stavy hriešnikov a tiež, čo znamenaju nečisté zvieratá. Pripomenulo mi to nedávny članok, kde sa vysvetlovalo, prečo Boh použil zvierata ako egyptske rany.
Tu prikladam výklad mien démonov, ktorí suvisia s významom svojho pôsobenia vo svete:
Sedem kniežat Pekla: :: Peklo-anjeli-démoniMore
aj ked najdôležitejším su stavy veriaceho človeka, ktoré su opísané na konci, predsa ma zaujali aj stavy hriešnikov a tiež, čo znamenaju nečisté zvieratá. Pripomenulo mi to nedávny članok, kde sa vysvetlovalo, prečo Boh použil zvierata ako egyptske rany.

Tu prikladam výklad mien démonov, ktorí suvisia s významom svojho pôsobenia vo svete:
Sedem kniežat Pekla: :: Peklo-anjeli-démoni