Clicks1.7K
Caesar
3

90 ročný Benedikt XVI. prehovoril. Príčinou krízy v Cirkvi je ...

Rím, 4.10.2017 (kath.net/KAP) 021 204 - Emeritný pápež Benedikt XVI. sa s ľútosťou vyjadril o zatemňovaní Boha v liturgii. „V tom spočíva vlastná príčina krízy v Cirkvi,“ napísal 90-ročný Benedikt XVI. v predslove ruského vydania jeho diel o liturgii.
„V rozšírenom nesprávnom chápaní reformy liturgie sa posunulo do centra svätej omše poučovanie a vlastné aktivity a kreativity. Ak však prednosť Boha už nie je v liturgii a v živote jasná, je Cirkev v nebezpečenstve,“ napísal Benedikt XVI. v predslove, z ktorého citovali talianske noviny „La Stampa“ v stredu. Ďalej pripomenul zásadu mníšskej regule sv. Benedikta z Nursie (okolo 480-547), že „nič nesmie mať prednosť pred svätou omšou“ a zdôraznil:
„Toto zakladateľ západného mníšstva vedome formuloval s pohľadom na zdanlivo naliehavejšie veci v poľnohospodárstve, remeselníckej práci, alebo vo vede. Táto priorita Boha neplatí iba v kláštornom živote. Ak človek Boha odsunie nazad, podriaďuje sa konštrukciám, ktoré ho zotročujú a odporujú jeho ľudskej dôstojnosti.“
ľubica
V ruskom jazyku bol vydaný 11. -ty diel súhrnného diela od J. E. pp. Benedikta XVI. o liturgii. Tento nový výtlačok priniesol nedávno hlave cirkvi metropolita Hilarion, predstaviteľ odboru moskovského patriarchátu zodpovedný za vonkajšie vzťahy ruskej pravoslávnej cirkvi. Ratzingerova teológia liturgie vyšla vďaka láskavej podpore práve moskovského patriarchátu.

Pápež napísal k tomuto vyda…More
V ruskom jazyku bol vydaný 11. -ty diel súhrnného diela od J. E. pp. Benedikta XVI. o liturgii. Tento nový výtlačok priniesol nedávno hlave cirkvi metropolita Hilarion, predstaviteľ odboru moskovského patriarchátu zodpovedný za vonkajšie vzťahy ruskej pravoslávnej cirkvi. Ratzingerova teológia liturgie vyšla vďaka láskavej podpore práve moskovského patriarchátu.

Pápež napísal k tomuto vydaniu zvláštny predhovor, ktorý datoval na deň liturgickej spomienky na sv. Benedikta, teda 11. júla. Vo svojom texte emeritný pápež uvádza, že „pomýlené chápanie liturgickej reformy široko rozšírené v katolíckej cirkvi viedlo stále viac k tomu, že bol uprednostňovaný aspekt vzdelávací, vlastná aktivita a kreativita. Ľudské konanie takmer uvrhlo do zabudnutia Božiu prítomnosť. (...) Najhlbšou príčinou krízy, ktorá otriasla cirkvou, je zatemnenie tejto priority Boha v liturgii,“ píše Benedikt XVI.
www.lumen.sk/aktualita/vatikansky-tyzd…
+Joseph+