Jezdci Apokalypsy se prohánějí po nebi

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. července 2022. Nástroj: Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com LIDÉ NEVIDÍ, NESLYŠÍ, …