Clicks22
vi.news

Tiếp theo sẽ là "thanh đựng bánh thánh"

Một "ủy ban khủng hoảng" của giáo xứ St Joseph ở Bottrop, Đức, đã quyết định tiếp tục cử hành Thánh Thể bắt đầu từ ngày 10 tháng Năm.

Để tuân thủ "quy tắc vệ sinh" nghiêm ngặt, các thanh gỗ có rãnh ở khoảng cách thích hợp đã được sản xuất để đựng bánh thánh.

Các tín hữu phải đeo khẩu trang và mang ca tập của riêng mình.

Một điều kiện tiên quyết để tham gia là đăng ký cá nhân trước qua điện thoại, điều này chỉ có thể thực hiện vào một số thời điểm và vào một số ngày nhất định.

Chủ tịch hội đồng giáo xứ, ông Roberto Giavarra, nói với NeuesRuhrWort.de (ngày 10 tháng 5) rằng những phản hồi từ các tín hữu "khác xa mong đợi".

#newsEblmerzljb