Clicks622

teraz máte Zvitok Úplne Rozvinutý

teraz máte Zvitok Úplne Rozvinutý - 4. augusta 2021 - Ježišove slová k nám

Teraz máte Zvitok Úplne Rozvinutý, ako bol Napísaný v Knihe Daniela, Bol Zvinutý a Zapečatený až do Času Konca. Do Času, v ktorom teraz ste. Máte všetky Dieliky Skladačky Posledného Času do seba zapadnuté, ako to bolo Mnou Predpovedané, od Začiatku až do Konca. Od Genezisu po Zjavenie, všetko je to Biblické. Poznám Koniec Od Začiatku. Úplne Riadim. Dôverujte Mi. Poznám všetko o satanovom pláne, ale Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi. Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu pre tento Určený Čas. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný a Nemením Sa, Ani Nemením Svoju Myseľ. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Všetko má svoj Čas a Ja Všetko Riadim a satan to nenávidí. Buďte o tom uistení. Preto nenávidí i vás, Moji Milovaní.

Teraz keď máte Zvitok Úplne Rozvinutý. Predpovedané sa bude Odvíjať stále viac v týchto Dňoch, až do úplného Konca. Každý Dielik Skladačky Posledného Času sa Stane ako to bolo Mnou Predpovedané, v Určenom Čase. Majte Pravú Vieru vo Mňa, pretože vaša Viera bude Testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách, aj v týchto Dňoch. Buďte neochvejní, Nepohnuteľní, Pevní vo vašej Viere. Nie ste bez Nádeje. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa.

Teraz, keď satanov cirkevný systém býva Odhaľovaný a Osvetľovaný. Moja Pravá Cirkev bude Konať, Prejavovať sa vo svojej plnosti tak, ako Ja Chcem, vo Veľkej Sile a Veľkej Sláve. Moja Pravá Cirkev, muži a ženy, ktorých som si Zvolil a Povolal, Obrátia cirkvi a svet Hore Nohami, počas tejto Doby, Dní Eliáša. Moji synovia a dcéry budú na svojej Pozícii, Ustanovení, Zadelení a Pomazaní Mnou. Budete Robiť Väčšie Skutky, Zázraky, aké nikdy predtým neboli vídané ani slýchané. Všetko Orchestrované Mnou a všetko Pre Moju Slávu (Glóriu). Dni Eliáša sú blízko. Moja Pravá Cirkev budú mať "Plášť" Pomazania Eliášovho na sebe v týchto Dňoch, ako to bolo Mnou Prisľúbené. Žiadna donucovacia sila vás nebude schopná Vystáť, Vravím, Žiadna sila, a čas to oznámi. Všetka Sila a Všetka Autorita sú Moje. Som Všemocný.

Predpovedané Oživenie, ako bolo Predpovedané, Udeje sa Nadprirodzenou Cestou a bude posledné a odlišné a celé pre Moje Oslávenie (Glóriu). Moja Pravá Cirkev bude Odmenená s Hojnou Žatvou, v Určenom Čase. Vaša práca Nebude Márna. Nebudete Sklamaní. Držte si Vieru. Vytrhnutie Mojej Pravej Nevesty, Mojej Pravej Cirkvi, Hodných, prinesie koniec "cirkevnej éry". aj satan bude mať svoj čas, ako to bolo Mnou Predpovedané.

Teraz máte Zvitok Úplne Rozvinutý i všetky Dieliky Skladačky Posledného Času. Budem vám opäť Pripomínať Dieliky Skladačky Posledného Času, tak ako boli Mnou Predpovedané, keď sa to teraz stále viacej Odvíja, až do Konca. Dôverujte Mi.

Buďte vždy Pamätliví na čas, v ktorom teraz ste, pretože aj satan vie, že jeho čas sa teraz rýchlo kráti. zároveň je zúrivý, pretože bol Osvetlený a Odhalený, nemôže sa už viacej skrývať. Zvitok teraz býva Úplne Rozvíjaný. Teraz Poznáte Všetku Pravdu. Vzdávajte Mi všetku Slávu a Chváľte Ma. Uctievajte Ma v Duchu a v Pravde. Kráčajte So Mnou v Jednotnosti každý deň, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Buďte Prichystaní, Moja Vôľa Buď Učinená na Zemi, tak ako je ona v Nebi. Ja Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný. Som Ten, Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Prichádza v Zasľúbenom Čase, s Veľkou Silou a Veľkou Slávou. Ja Som Naveky Vekov i vy Moji Milovaní Budete tiež so Mnou, Na Veky Vekov.

youtube.com/watch?v=iddqQCBcKKo
Public domain