09:59
henryk33
41.6K

Otwock Masoneria Apokalipsa : antychryst i fałszywy Kościół

Otwock Masoneria Apokalipsa : antychryst i fałszywy KościółMore
Otwock Masoneria Apokalipsa : antychryst i fałszywy Kościół
Janek Kowalski
Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi
Orędzia Ostrzeżenia

poniedziałek, 30 września 2013, godz. 15.45
Moja wielce umiłowana córko, muszę poprosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby mieli się na baczności wobec wezwań, dotyczących uczestnictwa w rekolekcjach, gdy te zostaną wprowadzone, aby ich przekonać, żeby się …More
Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi
Orędzia Ostrzeżenia

poniedziałek, 30 września 2013, godz. 15.45
Moja wielce umiłowana córko, muszę poprosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby mieli się na baczności wobec wezwań, dotyczących uczestnictwa w rekolekcjach, gdy te zostaną wprowadzone, aby ich przekonać, żeby się zgodzili na nową przysięgę wierności, która — o ile się na nią zgodzą — unieważni ich najświętsze śluby, które złożyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.
Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi i wkrótce podyktuje ona, jak ma wyglądać jej nowa liturgia, a będzie ona stała w sprzeczności z Moją Najświętszą Wolą. Ustanowiona przez wrogów Boga, będzie ona maskowała fakt, że została na nowo dopasowana do wymogów sił politycznych, które chcą zakazać chrześcijaństwa, i zostanie zaprezentowana tak szybko, że u wielu w Moim Kościele wywoła to zdumienie. Będą oni boleć nad tą obrzydliwością, jednak głosy Moich wiernych sług nie zostaną na forum publicznym wysłuchane, gdyż oni, Masoni, w pełni sprawują kontrolę nad tym, jak ta nowa liturgia ma być postrzegana. Każdy sprzeciw, jaki zostanie podniesiony w którejkolwiek z diecezji gdziekolwiek na świecie, zostanie zbyty i odrzucony. Wymówką będzie to, że Kościół musi zwerbować nowe, młode dusze, które od niego się oddaliły. Powiedzą oni, że upodabniając się do laickiego świata, ta nowa liturgia nawróci więcej ludzi.
O, jakże podstępna będzie ta obrzydliwość i ilu uwierzy w te kłamstwa, które tak wielu odwiodą od Prawdy. Księga Prawdy została przepowiedziana przez proroka Daniela — aby Boże dzieci nigdy nie zapomniały Prawdy, kiedy będą tonąć w kłamstwach, które pochłoną Mój Kościół na Ziemi.
Zaakceptujcie Prawdę, która została ustanowiona przez Mój Kościół na Ziemi. Nie akceptujcie nowych praw, do przyjęcia których będziecie zmuszani w Moje Święte Imię, co równać się będzie świętokradztwu.
Wasz Jezus
henryk33
Zbliża się planowana wojna Rosji : Ratunkiem od tej Wojny jest szybkie dokonanie Intronizacji Chrystusa Polski - apelujmy i gromadźmy się w siedzibach Biskupów,czy oni tam śpią i nie widzą zagrodzenia ? Większą odpowiedzialność przed Bogiem za te ofiary wojny przypadnie Niestety tym którzy lekceważyli Intronizację Chrystusa Króla....Historia daje przykład Intronizacji Królowej Polski,po tym …More
Zbliża się planowana wojna Rosji : Ratunkiem od tej Wojny jest szybkie dokonanie Intronizacji Chrystusa Polski - apelujmy i gromadźmy się w siedzibach Biskupów,czy oni tam śpią i nie widzą zagrodzenia ? Większą odpowiedzialność przed Bogiem za te ofiary wojny przypadnie Niestety tym którzy lekceważyli Intronizację Chrystusa Króla....Historia daje przykład Intronizacji Królowej Polski,po tym fakcie Szwedzi umykali z Polski a siła Polski rosła w Potęgę...!!!!!
alica32
Katechizm Kościoła Katolickiego nie pomija tej tak ważnej dla historii i losów Kościoła sprawy, jaką jest ukazanie się Antychrysta. Czas ten nazwany został w Katechizmie "Ostatnią próbą Kościoła": (675) «Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 18,8; Mt 24,12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię …More
Katechizm Kościoła Katolickiego nie pomija tej tak ważnej dla historii i losów Kościoła sprawy, jaką jest ukazanie się Antychrysta. Czas ten nazwany został w Katechizmie "Ostatnią próbą Kościoła": (675) «Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 18,8; Mt 24,12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (por. Łk 21,12; J 15, 19n), odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (por. 2 Tes 2,4-12; 1 Tes 5,2n; 2 J 7; 1 J 2, 18.22).
jadwiska
👍 🙏