Bob
21.2K
Bob
Od września wezmą się za wodę i ścieki - Od września wezmą się za wodę i ścieki
Bob
Fala upadłości firm to kwestia czasu. Jeden pociągnie drugiego. Polak mądry po szkodzie -Fala upadłości firm to kwestia czasu. Jeden pociągnie drugiego. Polak mądry po szkodzie