Święty Archanioł Michał pokazuje mi ludzkie stworzenie: jedno w koszu pełnym błota, a drugie w koszu czystym. Mówi do mnie: „Zajrzyj do środka”. A ja zaglądam do brudnego kosza ...

25 WRZEŚNIA 2020 Umiłowany Ludu Boży: Błogosławieństwo Świętej Trójcy spływa na każdego z was.
Lud Boży jest zawsze wierny i przestrzega prawdziwej nauki Kościoła. Pozostaje zdecydowana droga, prawda i życie; trzyma z dala od wszelkiego zła i wszystkiego, co obraża Trójcę Przenajświętszą.

DOŚWIADCZASZ TERAZ MIŁOŚCI DO BOGA I CHWASTÓW ODDZIELAJĄCYCH SIĘ OD PSZENICY krok po kroku; NASZ KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS NIE POZWALĄ CHWASOM WYBRAĆ PSZENICĘ (por. Mt 13, 24-30). Przeciwnie, wszyscy zostaną poddani gruntownej próbie, tak że jedni są przepełnieni pragnieniem życia razem w miłości Bożej, a inni pragną pokuty, a następnie ponownego stania się częścią świętej resztki.

Każdy z was ma możliwość podzielenia się ze swoją duszą bólem, który cała ludzkość powinna znosić, ponieważ z biegiem czasu raz za razem obraża Święte Serca.

Stworzenia, które trzymają się swojego ludzkiego ego, nie będą w stanie wzrastać duchowo, utoną w błocie i nie zdając sobie z tego sprawy, PRZEZ WŁASNĄ DUMĘ OSĄDZĄ SAMI SIEBIE.

PROSZĘ PILNIE ŻYĆ PRAWDZIWĄ WIARĘ I WYZNAĆ, ŻE JESTEŚ POWOŁANY DO NAŚLADOWANIA CHRYSTUSA W DUCHU I PRAWDZIE. (Porównaj 1 Jn 4, 1-6)

Nie wystarczy po prostu recytować modlitwy na pamięć; człowiek musi pozwolić, by miłość wyrosła z siebie, bo tego oczekuje nasz Król i Pan Jezus Chrystus, a czego ludzie nie chcą dla niego zrobić.

KAŻDY CZUJE WIATR I ŚWIATŁO SŁOŃCA LUB WIDZI ŚWIATŁO KSIĘŻYCA, KTÓRY OŚWIETLA NIM; ALE NIE WSZYSCY SĄ ŚWIADOMI ŻE ŻYCIE CZŁOWIEKA ZALEŻY OD ŻYWIOŁÓW.

WSZYSCY OTRZYMUJĄ WIATR, ŚWIATŁO SŁOŃCA I WSZYSTKIE SĄ OŚWIETLANE PRZEZ KSIĘŻYC, ALE NIE WSZYSCY SĄ ŚWIADOMI, ŻE OD TYCH ELEMENTÓW ZALEŻY ŻYCIE CZŁOWIEKA.

Tak samo jest z umysłem:

KAŻDY SŁUCHA SŁOWA BOŻEGO Z PISMA ŚWIĘTEGO, KAŻDY MOŻE JE CZYTAĆ, ALE NIE KAŻDY TEGO POTRZEBUJE. KAŻDY JE OTRZYMUJE, ALE NIE KAŻDY STOSUJE JE DO SIEBIE, PODPIERA SIĘ NIM ALE NIE URUCHOMIA JE W SWOIM ŻYCIU.

Dlatego nie wszyscy zostaną oczyszczeni w ten sam sposób, a zakres, w jakim żyliście i praktykowaliście przykazania Boskiego Prawa, będzie miał dla was znaczenie ...

JESTEŚ STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA (por. Rdz 1, 26) ...

JAK PRZEŻYWASZ TO PODOBIEŃSTWO DO BOGA?
Czy szanujesz czy wywyższasz BOGA?

Każdy jest odpowiedzialny za siebie, za swoją karierę i owoce, które na końcu zbierzemy.

Na siły naturalne Ziemi wpływają siły z wnętrza Ziemi oraz siły z wszechświata, dlatego coraz częściej i bardziej niszczycielskie są klęski żywiołowe i katastrofy, które mają swój początek w kosmosie.

Kraje graniczące z morzami muszą być czujne i przygotowane, ponieważ morza w niewytłumaczalny sposób je podnoszą i zalewają. Pamiętaj, że woda ma działanie oczyszczające i że natura chce zmyć zło, które sprowadził na nią człowiek.

Pory roku następują po sobie w coraz krótszych odstępach czasu i powtarzają się w kółko, ku całkowitemu zaskoczeniu człowieka.

Módlcie się dzieci Boże, módlcie się za Irlandię; bardzo cierpi.

Módlcie się dzieci Boże, módlcie się za Stany Zjednoczone; zaskakują świat.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się; niemoralność tego pokolenia przyniesie wam nieznośne cierpienie. Antychryst pojawia się przed oczami ludu Bożego i wiele dzieci Bożych jest zgubionych z powodu strachu lub ignorancji.

Chile jest gwałtownie wstrząśnięte, a Argentyńczycy powstają w obliczu wielkich wstrząsów i cierpień w ich kraju. Ludzkość widzi to cierpienie, a niektóre istoty ludzkie szukają schronienia w tej południowej krainie.

Umiłowany Lud Boży:

Poczekaj, ale bądź aktywny, nie pozwól, aby twój umysł stał się sztywny i sztywny. Ludzkość musi rosnąć, zbliżyć się i poznać siebie; musi podporządkować się woli Boga. Każdy bowiem, kto nie wytrwa niewzruszenie, upadnie w obliczu niszczącej siły zła.

OBUDŹ SIĘ! OBUDŹ SIĘ! OBUDŹ SIĘ!
DUSZE OFIARNE CIERPIĄ, OFIARUJĄ I ODDAJĄ SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY ŻYJĄ W GRZECHU.

Grzech zawsze szuka więcej grzechu, dobro zawsze szuka dobra.

BĄDŹ JEDNYM W ŚWIĘTYCH SERCACH.

KTO JEST JAK BÓG?
Nikt nie jest podobny do Boga!

Święty Michał Archanioł

AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, W PEŁNI CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

Od Wizjonerki

Bracia i siostry:

Po przyniesieniu mi tego przesłania Święty Archanioł Michał pozwolił mi na taką wizję:

Morze wznosi się nad lądem; wywołane nie przez zjawiska naturalne, ale przez ludzi. To szczególny rodzaj fali wywołanej próbami jądrowymi. Poruszają się pod dnem oceanu i bez względu na to, gdzie się poruszają, powodują silne wstrząsy. Trzęsienia ziemi nasilają się coraz bardziej, aż wstrząsają niektórymi płytami tektonicznymi i zmieniają się ich właściwości.

Wkrótce potem widzę też powierzchnię ziemi; Ulice, budynki i domy. Są gwałtownie wstrząsane, a niektóre konstrukcje ustępują i zapadają się. Po hałasie walących się domów i budynków zapada straszliwa cisza, którą potem rozdziera krzyki i narzekanie ludzi. Wtedy widzę różne kraje na świecie, które również mogą spodziewać się silnych trzęsień ziemi.

Natychmiast pokazuje mi ludzkie stworzenie: jedno w czystym koszu, a drugie w koszu pełnym błota. Mówi do mnie: „Zajrzyj do środka”. A ja zaglądam do brudnego kosza ...

Na litość Boską! Błoto jarzy się jak lawa wybuchającego wulkanu, aw lawie widzę istoty ludzkie, które bluźnią Bogu. W drugim, czystym koszu widzę stworzenia, które modlą się pośród cierpienia i ucisku i które mimo tych okoliczności nie pozwalają się odwieść od modlitwy. Modlą się do Boga z miłością, a ponieważ nie ustają w swoich modlitwach, otrzymują pomoc i ochronę.

Na tym wizja się skończyła.

Zródło revelacionesmarianas.com/english.htm