KAHLENBERG
Takže nakoniec nám podľa pomazanej biskupskej hlavy ešte chýba zaviesť predaj koncesií na držanie Ruženca.