Coburg
614

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. novembra 2022: Vráťte sa k Bohu!

„Drahé deti! Najvyšší ma k vám poslal, aby som vás učila modliť sa. Modlitba otvára srdcia, prináša nádej, rodí a posilňuje sa viera. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska a vaša nádej. Nemáte budúcnosť, ak sa nerozhodnete pre Boha. Preto som s vami, aby som vás viedla, aby ste sa rozhodli pre obrátenie a život a nie pre smrť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Medžugorie, 25. november 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

svetlomariino.sk/2022-2/