11 pages
Véghelyi Péter: El vagy Él mindenek forrása és teljessége El Az idővel kapcsolatos eddigi eszmefuttatásaink mind az el gyök értelmének feltárására irányultak, ám mit is jelent e szavunk valójában …More
Véghelyi Péter: El vagy Él mindenek forrása és teljessége
El

Az idővel kapcsolatos eddigi eszmefuttatásaink mind az el gyök értelmének feltárására irányultak, ám mit is jelent e szavunk valójában? Elsőnek most nézzük meg a finnugrista TESz-t (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 3+1 kötet 1967-1984), hogy a későbbiekben ne törjük meg a CzF által okozandó izgalmak lendületét.
el (TESz): „Magyar fejlemény. Az elő¹ névszó […] alapszavával is azonos el- 'elülső rész' főnévből keletkezett az ~é (~í) irányhatározóraggal. Az eredeti elé (~elí) alakból, amely az elé határozószóval és névutóval azonos, a későbbi el alakváltozat a formánsokban gyakori redukcióval: a szóvégi hosszú magánhangzó rövidülésével és lekopásával jött létre. Eredetileg előre irányulást kifejező határozószó volt; ebből vált – már az ómagyar korban – az eltávolodást*, a cselekvés előre irányulását, majd megkezdődését, felerősödését, folytonosságát**, bevégzését, megszűnését, célon túl folytatását stb. jelölő …More