Peter(skala)
Diabol hľadá ako zastrašiť môj ľud, aby nebol prítomný v mojich chrámoch a tým ich držal vonku a neschopných Ma prijímať.
🥺
toto sa deje a biskupi sa len prizeraju...knazom nedovolia protestovať a laici na to doplácaju 😭
Kallistratos
Inu, jsem na rozpacích poselstvi-zbytku.org/html2/pdf/choroby.pdf
Co si o tom myslet?
TerezaK
STALO SE CESTOVÁNÍ! NEBE VELIKOSTI VAROVÁNÍ.

Carbonia 16.50-24-10-2020 odpoledne

Stala se zrada! Nebe vládne varování.

′′ Blesk pošlu na tuto Zemi! ... Na této neuvěřitelné a zvrácené lidskosti.

Jsem zklamaný, svět dobyl mé lidi, Satan si to vzal s sebou.

Dávejte si pozor děti, jdete cestou bez návratu, budete zotročeni a věčné bolesti.

Viděl jsem své lidi plakat, ale také jsem viděl …More
STALO SE CESTOVÁNÍ! NEBE VELIKOSTI VAROVÁNÍ.

Carbonia 16.50-24-10-2020 odpoledne

Stala se zrada! Nebe vládne varování.

′′ Blesk pošlu na tuto Zemi! ... Na této neuvěřitelné a zvrácené lidskosti.

Jsem zklamaný, svět dobyl mé lidi, Satan si to vzal s sebou.

Dávejte si pozor děti, jdete cestou bez návratu, budete zotročeni a věčné bolesti.

Viděl jsem své lidi plakat, ale také jsem viděl jejich pád.
Už nechci čekat, čas byl povolen. Dnes říkám:

Musím zasáhnout, abych si vzal s sebou ten malý odpočinek,
věrní lidé, kteří se mě drželi.

Satane, dostaneš peklo a budeš navždy v řetězech.
Řekl jsem a opakoval jsem, že je čas na tvůj konec, teď budu zasahovat a uzavřít své lidi ve Mně a budete posláni zpět na Zemi, kde budete spolu se všemi, které jste mi dokázali vzít.

Smilujte se nad sebou, lidi, váš Bůh vás volá k sobě, nezbývá času,... toto je nekonečná pravda. Už jsem toho řekl dost, nyní uzavřu smlouvu se svými novými lidmi, která bude svatá ve mně a se mnou, bude žít věčně, bude naplněna Mnou a žít ve věčném štěstí.

Škoda těch, kteří selhali svou svobodnou volbou, aby pochopili mé rčení,... dnes nemohu přijmout váš volání o pomoc. Jsem opravdu zklamaný, moje hrudník se roztrhla od tvých hříchů, mé srdce kape krev,... už není čas.

Chystám se zavolat své děti do svých útulků, budou v bezpečí a budou v dobrém stavu, nenechám dětem nic chybět.

Stále tě žádám, abys otevřel své srdce a poklekl přede mnou a požádal mě o odpuštění, přišel čas, musím skončit s tímto hříšným příběhem, musím otevřít nový čas novým lidstvem věrným Mně.

Přestaň s tím! Můj kalich mi prolil krev, kterou jsi pila! Hle, jsem s vámi všemi, kteří jste mě milovali, sloužili, ctili a zbožňovali, jsem se všemi těmi, kteří v době svého výběru viděli dobro přicházet ke Mně, buďte navždy mými.

Vzdali se života, vzdali se všeho na této Zemi, aby následovali Mne svého Spasitele, jejich Boží Lásku.

Propustím tyto nevěrné lidi a dám ho do řetězu, nic si nezaslouží, prodali se Satanovi a následují ho v absolutní loajalitě, nechtějí je navštěvovat, raději jsou jeho dětmi.

Přestaň s tím! Vše je splněno,... zrada se stala!
Nebe vládne varování.
Amen tomuhle!

Požehnání a milost všem mým dětem!

Následuj mě, moji milovaní, zůstaň v klidu, pro tebe bude dobře ve mně, budeš udržován mými andílky, na mých bezpečných místech, v mých útulcích.

Škoda těch, kteří ode mě odešli, škoda těch, kteří mě zradili, škoda, protože pro ně nebude moje charita... v milosrdenství si vezmu svoje a ve své spravedlnosti je odeženu kdo nemiloval mě a ne mě, uznaly jako jednoho a pravého Boha.

Země je třeba zasáhnout sférou vykoupení!
Bůh je láska! Bůh je pravda! Bůh je s tebou! Amen tomuhle ''
TerezaK
poselstvi-zbytku.org/html1/1341.html
Nemůžete je zabít zbraněmi, a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.
To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není pro …More
poselstvi-zbytku.org/html1/1341.html
Nemůžete je zabít zbraněmi, a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.
To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není pro vás v budoucnosti daleko.
V mém milosrdenství vás varuji předem.
Ježíš
One more comment from TerezaK
TerezaK
NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME, ŘÍKÁME VŠICHNI KATOLÍCI, PŘI KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ. TAK TEĎ VOLÁME, KDYŽ JIŽ "MILÝ NAHLÍŽÍ MŘÍŽOVÍM", též: NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME. PANE POMOZ MÉ SLABÉ VÍŘE!