Clicks1.3K
Anton Čulen
2
Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo.. „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Izaiáš 55, 6) Naozaj na zamyslenie: Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potre…More
Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo.. „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Izaiáš 55, 6)

Naozaj na zamyslenie: Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo
Ráno som to našla v správe. Naozaj na zamyslenie..

Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo..
Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac záleží..

Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny..
Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili fungovať..
Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní..
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní..
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať..

Mysleli sme, že si môžme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť..

A. Čulen: Ten vírus čo vo tmách drieme, mal by skončiť v karanténe
alianciazanedelu.sk/archiv/5528

Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžme kúpiť..
Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása..

alianciazanedelu.sk/archiv/5382

Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne čo ani nevidno dokázalo skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory..
Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť a pochopiť čo je v živote najdôležitejšie.
Dostali sme chorobu ušitú na mieru..Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali.

alianciazanedelu.sk/archiv/5572

Na doplnenie:
Prestali sme si vážiť Boha a mysleli sme si, že ísť na svätú omšu a prijať Ježiša Krista v Eucharistii môžeme kedykoľvek. Ale prorok Izaiáš hovorí: „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Izaiáš 55, 6).

Alebo: „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ (Amos 8. 11).
(A. Čulen)

alianciazanedelu.sk/archiv/5572